Ak bol človek účastný okultizmu, môže to mať na neho vplyv aj keď to vyznal?

Ak bol človek účastný okultizmu, môže to mať na neho vplyv aj keď to vyznal? – Poľsko, SK/PL

Evanjelium podľa Lukáša 4. kapitola 18. verš

Comments are closed.