• Tematické bloky

Ak bol človek účastný okultizmu, môže to mať na neho vplyv aj keď to vyznal?

Ak bol človek účastný okultizmu, môže to mať na neho vplyv aj keď to vyznal? – Poľsko, SK/PL

Evanjelium podľa Lukáša 4. kapitola 18. verš

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate