• Tematické bloky

Ako rozpoznať čarodejnicu, čo sa votrela do cirkvi

Keď Joram uvidel Jehuu, pýtal sa: „Je všetko v poriadku, Jehu?“ On odpovedal: „Aký poriadok? Ešte trvajú smilstvá tvojej matky Jezabel a jej mnohé čarodejstvá.“  (2 Kr 9:22, KAT) 

Zaznamenané  z videa YouTube, Derek Prince o čarodejníctve – časť 1 a 2:

             Kedykoľvek sa nejaká osoba dostanete pod nadvládu inej osoby, sila, ktorá je za tým je zlá a veľmi často sa jedná o čarodejníctvo. Mágia môže pracovať prostredníctvom predmetov, hudby atď. Ale čarodejníctvo je dominujúca satanská sila, ktorá dominuje, podmaňuje a kontroluje. Pracuje cez čary, väzby a osobnú nadvládu.

            Nikdy nebolo a nie je Božou vôľou pre človeka, aby ovládol niekoho iného. Kedykoľvek  sa  dostanete pod nadvládu inej osoby, sila pôsobiaca skrze ňu je zlo -čarodejníctvo. Ženy by nemali ovládať svojich manželov; manželia by nemali ovládať svoje manželky; rodičia by nemali ovládať svoje deti. Pastori by nemali ovládať kongregácie. Duchovný človek  je jedna vec, ale duševný človek je podstatne niečo iné.

 Nebeská múdrosť voči démonickej

            „Kto je medzi vami múdry a rozumný? Nech dobrým životom ukáže svoje skutky v múdrej skromnosti. Ale ak máte v srdci trpkú žiarlivosť a sváry, potom sa nevychvaľujte a neluhajte proti pravde. 15 To nie je múdrosť, ktorá zostupuje zhora, ale pozemská, telesná, diabolská. Lebo kde je žiarlivosť a sváry, tam je nepokoj a každé možné zlo. Múdrosť, ktorá je zhora, je predovšetkým cudná, potom upokojujúca, skromná, zmierlivá, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, nepochybujúca a bez pretvárky. A ovocie spravodlivosti sa zasieva v pokoji pre tých, čo šíria pokoj.. “(Jakub 3: 13-18)

            Keď sa nejaká osoba snaží zmanipulovať niekoho, aby urobil to čo ona chce, pôsobí „duševne“ a často vstupuje i do démonickej oblasti. Existuje postupnosť – pozemský, duševný, démonický. Veľa modlitieb je duševných. Modlitba nie je spôsob, ako prinútiť Boha, aby robil to, čo chceme. Modlitba nie je spôsob, ako dostať iných ľudí, aby robili to, čo chceme.  Duševné modlitby nevnášajú  Ducha Božieho do modlitby, ale prinášajú tmu, zlo a utláčajúcu moc (pozemský, duševný, démonický).

            Keď sa človek v mene duchovna stane duševným, aby sa presadil, aby presadil svoju vlastnú vôľu cez iných, presadil svoju vlastnú osobnosť, splnil svoje vlastné túžby a ambície, aby ostatní ľudia urobili to, čo chce (zvyčajne sa jedná o ženu),  táto osoba sa nachádza  v nebezpečenstve,  že sa dostane pod vplyv čarodejníctva.

            Podľa Dereka Princa existujú dva typy čarodejníc.

 1. Tie, ktoré vedia, že sú čarodejnice. Praktizujú kliatby a kúzla. Chcú byť čarodejnicami. Zaoberajú sa tým. Jednajú so Satanovou mocou.
 2. Tie, ktoré nevedia, že sú čarodejnicami a ani iní ľudia okolo nich to nevedia. Sú oveľa nebezpečnejšie. Obyčajne sú to dobrí členovia cirkvi. Usilujú sa o kontrolu ostatných. (Nazývame ich Jezabel, príp. nositeľ ducha Jezabel )
 • Letničné čarodejnice – pôsobia v letničných kongregáciách a pokúšajú sa ovládať pastora a kongregáciu.
 • Charizmatické čarodejnice – pôsobia v domácich modlitebných skupinách a pokúšajú sa kontrolovať modlitbovú skupinu a aj svojich manželov.

Dôsledky  čarodejníctva  

 • prítomnosť nadvlády – veľmi veľa žien, možno i nechtiac, dominuje nad ich manželmi a ich rodinami. Snažia sa, aby všetci robili to, čo si myslia, že by mali robiť, zvyčajne je to i s najlepšími úmyslami. V týchto domácnostiach sa však v skutočnosti  manžel nikdy nedostane do  vedúcej pozície v  rodine. Hoci môže byť veľmi úspešný v podnikaní, nikdy sa nevyvinie v domácnosti do úplnej duchovnej osoby kvôli domácemu tlaku, ktorý ho blokuje  od jeho osobného rozvoja – tým  tlakom  je čarodejníctvo pôsobiace cez manželku.
 • Zvyčajne to vyvoláva vzburu u detí.
 • Spôsobuje rozpad domova.
 • Čarodejníctvo je v poradí č. 1 zodpovedné za  rozpad rodín vo svete.
 • Jedná sa o všeobecné rozšírenie čarodejníctva v USA, ktoré  spôsobuje, že 1 z 2 uzavretých manželstiev končí rozvodom.
 • Zničené , rozpadnuté domácnosti sú tak v priamom pomere k sile čarodejníctva v národe.
 • Posudzujúc týmto merítkom, Spojené štáty majú viac aktívneho čarodejníctva než akýkoľvek iný národ na Zemi!

Spracované zo zdroja:

https://dianarasmussen.com/2015/03/12/how-to-recognize-a-witch-that-comes-to-church/

Derek Prince a čarodejníctvo (časť 2 až 4):

https://www.youtube.com/watch?v=MXGZyod387k

https://www.youtube.com/watch?v=q6nv05oGiqU

https://www.youtube.com/watch?v=BN-WuOQ0nXs

Derek Prince : Je čarodejníctvo vo vašej cirkvi?

https://www.youtube.com/watch?v=w6kHq1OB0-Y

Comments are closed.

 • Preložiť – Translate