Ako sa vyhnúť emocionálnej manipulácií počas chvál, worshipu

Chvály môžu byť veľmi emotívne. Mohutná hudba, davy ľudí, aura Božieho majestátu a obrátenie pozornosti človeka k nemu, môžu vytvárať intenzívne pocity radosti, očakávania alebo dokonca i smútku. Niektorí plačú. Niektorí ľudia sa smejú. Niektorých to ani nepohne.
I napriek rôznym postojom je to všetko v poriadku.

Problém však nastáva, ak vedúci chvál  vyvinie spoločné úsilie s hudobníkmi zmeniť emócie ľudí v snahe vynútiť si „určité správanie“. To sa nazýva „emocionálna manipulácia“ ktorá je škodlivou a ktorá kradne pravé uctievanie.

Comments are closed.