Amulety, talismany, vzývání ďábla

Amulety       

Mnozí věří na ochrannou moc amuletů. Mrtvé předměty, které prošly zvláštním zasvěcením, mají prý chránit své majitele před neštěstím a nezdarem.

Jako železná opona   

Ve skutečností nás může ochránit jen živý a všemocný Bůh. Jeho ochrana není vázána na žádné předměty. Z pastoračních rozhovorů vím, že amulet působí jako železná opona, která odděluje člověka od Boha. Ti, kdo nosí amulety, se většinou o Boha nezajímají. Pro ně je těžké a často nemožné, aby se pro Boha vědomě rozhodli. Jestliže i vy lpíte na nějakém amuletu, pak proste Boha, aby vám dal sílu rozloučit se s ním, abyste se mohli s důvěrou spolehnout na ochranu a péči všemocného a laskavého Boha.

Talismany       

Talismany a různé předměty pro štěstí jsou velmi moderní. Lidé očekávají, že vytoužené štěstí jim přinese čtyřlístek, podkova, prasátko a jiné věcičky. Mnozí řidiči dbají na to, aby u sebe měli stále svůj talisman – nějaké plyšové zvířátko, dětskou botičku, miniaturního kominíka nebo něco podobného. Tyto mrtvé věci však nikoho nemohou ochránit a dát mu trvalý vnitřní klid. Pouze sám Bůh je dárcem všech dobrých darů. Důvěřujte Bohu a on vás určitě nezklame.

V této souvislosti nelze opomenout ani „nebeské dopisy“, „listy proti požáru“, „svěcená dřívka“ atd.

Nebeské dopisy         

V době nějakého ohrožení nebo války lidé používají tzv. „nebeské dopisy“. Obyčejné je nosí na těle a slibují si od nich tělesnou ochranu. Některé takové nebeské dopisy si nahlas předčítají a sli­bují si od nich pomoc v těžkých situacích. Je šokující, když si uvědomíme, že za těmito sliby nestojí Bůh. Člověk se zde vědomě nebo nevědomě podřizuje ochraně ďábla.

Listy proti požáru     

Někteří rolníci a majitelé nemovitostí kteří místo pojištění proti požáru více důvěřují „listu proti požáru“. Stejný účel mají spolehlivě splnit i tzv. „svěcená dřívka“. Tento kouzelný prostředek většinou uchovávají pod střešními trámy. Kdo si od těchto kouzelných předmětů slibuje pomoc a ochranu, ve skutečnosti přijímá satanovu nabídku.

Klepání na dřevo

Ze stejného hnízda pochází i oblíbená průpovídka “abych to nezakřikl“, když se někdo obává, aby zmínkou o nějaké nehodě nebo nemoci nepřivolal podobné neštěstí. Kdo vysloví nějaké přání a vzápětí je „zaklepe na dřevo“ s patřičnou průpovídkou, musí si uvědomit, že jeho zvyk není zcela neškodný.

Celý článok na :

https://docs.google.com/file/d/0BzLgQVb3GeO_Rnp2V196RU8yMk0/edit

Comments are closed.