Astrologie, horoskopy, zvěrokruh

Astrologie

Astronomie je véda, jejíž úkolem je studovat hvězdy a vesmír. Astrologie se zabývá výkladem vlivu hvězd, a proto patří do okultní oblasti. Velkou roli zde hraje horoskop a zvěrokruh. Astrologie se snaží vyčíst budoucnost z postavení hvězd. Její výklady však nestojí na božské pravdě.

Horoskopy

Téměř žádny časopis nebo týdeník si dnes nemůže dovolit, aby se    zřekl horoskopů a s tím spojené poradenské služby, ve které se lidem říká, jak se mají v budoucnu zachovat. Některé časopisy,  které netisknou horoskopy, mají problémy s odbytem a jejich náklady klesají.

Výprodej starých ležáků

Jisté známé  noviny  oznámily,  že  astrolog,  který s nimi spolupracoval,  jednou   nestačil  připravit   včas   svůj   horoskop,    Připravované číslo však již muselo byt odevzdáno do tisku, a tak šéfredaktor, který se ocitl v časové nouzí, rozhodl, že se otiskne horoskop, který vyšel už před šesti roky. Očekával, že po vyjití čísla budou v redakci zavaleni stížnostmi, ale nedostali ani jeden dopis, ve kterém by si někdo stěžoval. Proto si v redakci řekli, že je zbytečné platit astrologa a rozhodli se, že budou jednoduše otiskovat staré horoskopy. A skutečně to tak dělali. Čtenáři samozřejmě nic nepoznali. Teprve po půl roce se přihlásil jeden čtenář, který si stěžoval, že stejný horoskop už jednou četl. Napsal: „Tady něco není v pořádku!“ A měl samozřejmě pravdu, protože horoskop skutečně nebyl v pořádku. Ostatní čtenáři, kterých bylo na statisíce, si však ničeho nevšimli a horoskopům slepě věřili dál.        

Zvěrokruh 

Jedna dáma mí vyprávěla: „Mojí zálibou je číst horoskopy a studovat zvěrokruh.“ A s omluvou ještě dodala: „Vždyť to je přece zcela neškodná zábava.“ Jestli je to také vaše záliba, pak nezapomeňte, že za to budete muset zaplatit vysokou cenu. Ježíš vás však může od všech těžkostí osvobodit, právě tak jako po krátké době daroval očekávané osvobození i oné dámě.

Pohanský původ

Teorie o astrologickém kruhu byla sestavena asi před Čtyřmi až pěti tisíci lety chaldejskými a babylónskými kněžími. I když během let prošel různými proměnami, přece se na těchto prastarých  naukách zakládá dnešní astrologie. Astrologický kruh nemá v žádném případě křesťanský původ nebo pozadí.

Omyl s velkými následky

Tehdy lidé pozorovali nebe bez dnešních moderních technických     přístrojů. Existoval názor, že nebe je podobné klenbě, na které jsou    hvězdy vedle sebe seřazeny jako na koberci. Dnes víme, že tomu tak není. Hvězdy nejsou na obloze rozloženy jen vedle sebe, ale také za sebou, neboť prostor vesmíru má i svou hloubku. Hloubka nebe“ se dnes mezi astronomy odhaduje na několik miliard světelných let. Hvězdy jsou od sebe vzdáleny na tisíc světelných let. Obrazce souhvězdí, jež pozorujeme na obloze, jsou pouze zdánlivé, protože hvězdy se nenacházejí vedle sebe ve stejné rovině. Ve skutečnosti jsou posazeny v kosmickém prostoru v různých vzdálenostech.

Zvěrokruh je spojnice bodů na obloze, do nichž se slunce promítá na své zdánlivé roční „pouti“. Tento zvěrokruh je rozdělen na dvanáct oddílů. Rozdělení je zcela nahodilé a neexistuje žádný skutečný důvod pro to, aby těch dílů bylo právě dvanáct.

Znaky zvěrokruhu vlastně neexistují          

Chaldejové spojili kruhové výseče sluneční dráhy s náboženskými symboly svých babylónských božstev. Vybrali si určité souhvězdí, které jim nějak připomínalo např. obraz lva, a tuto část nebe nazvali jako „souhvězdí lva“. Pro škorpióna vybrali zase jiné souhvězdí, které bylo podobné škorpiónu. Dvanáct zvířat zvěrokruhu netvoří tedy skutečné postavy, ale jsou to jen vy­myšlené   symboly, které by měly mít podle chaldejských představ v kosmu určité místo. Ve skutečnosti však tyto figury zvěrokruhu vůbec neexistují.

Zarážející význam

Podívejme se nyní podrobněji na paradoxy ve významu zvěrokruhu. Když se např. někdo narodil ve znamení skopce, měl by být opatrný. Jestliže se někdo narodil v jiném znamení, měl by být ovšem ještě opatrnější, atd. Člověk ale velmi brzy zjistí, že charakteristika člověka narozeného ve znamení skopce se hodí také na toho, kdo se narodil v úplně jiném znamení.

Skopec           

Astrologie jednou tvrdí, že lidé narození ve znamení skopce jsou často vážní a přesní, jindy jim zase připisuje nervozitu a váhavost. A tak si prý mnoho těžkostí způsobují ukvapenými, většinou neuváženými rozhodnutími, a proto prý musí počítat se ztrátami a nehodami.

Popis se hodí na všechny      

Kladete si teď otázku, kdo z lidí to tak přesně může znát? Ale na    tom není nic podivného. Popisy jsou formulovány tak všeobecně, že se v podstatě hodí na každého. Zkuste se jen nad tím zamy­slet! Nejste snad také „nervózní a váhaví“? Nehodí se onen popis i na vás? Nestává se i vám, že při určitém rozhodnutí váháte a nemůžete dojít ke správnému závěru? A řekněte, kdo dnes ne­ní nervózní! Nejednal již snad každý z nás „ukvapeně“ a „ne­uváženě“?

Při důkladné úvaze rozhodně zjistíte, že charakteristika člověka ve znamení skopce je formulována tak, aby obsahovala všeobecný popis, který se nakonec hodí snad na každého. Jenže ten, kdo se v tomto znamení narodil a čte popis svého charakteru, vidí v tom“důkaz“, že na astrologii musí „něco být“. A přesto ten popis vůbec nic nedokazuje.

Lev

O tom, kdo se narodil ve znamení lva, se říká: „Je většinou   dobrosrdečný a ve svém životě si stále plánuje více, než může zvládnout.“ Lidem, kteří se narodili v tomto znamení, se tedy namlouvá, že to je přesný popis jejich povahy. Ovšem co když nepatříte k této skupině? Znamená to snad, že už nejste „dobrosrdeční“? Určitě se také snažíte dělat dobré věci. A neplá­nujete také často více, než se vám nakonec podaří zvládnout? Charakteristika „lva“ se rovněž hodí téměř na každého.

Blíženci

„Blíženci jsou vstřícní a milí, jejich slova nesouhlasí vždy s jejich skutky.“ Není však i tento popis tak všeobecný, že se hodí rovněž na mnoho jiných?

Nedozvíte se nic nového

Astrologie vám neřekne nic nového, co byste i bez ní nevěděli. Na celé věci je však smutné, že tato praktika patří k ďáblově nabídce a že zde člověk přichází do styku s něčím, co Bůh výslovně zakázal.

Kdo má pravdu

Je zvláštní, že astrologové pracují různými metodami. Jeden astrolog používá jako východisko pro sestavení horoskopu okamžik narození. Je požadováno, aby člověk uvedl nejenom datum a hodinu narození, ale také minutu a nejlépe i sekundy. Ta skupina planet, která se v tom okamžiku nachází v nejvýchodnější části horizontu, má mít na život rozhodující vliv. Jiný astrolog se řídí podle souhvězdí, které se v okamžiku narození nachází kolmo nad zemí. A nakonec jsou astrologové, kteří považují za rozhodující moment početí. Tak vidíme, jak se celá záležitost jenom zamlžuje, protože kdo může udat přesný čas početí? Který z těchto astrologů má tedy ten správný horoskop?

Boží úsudek

Podívejme se nyní, co o astrologii říká bible. Jasné stanovisko k ní zaujímá prorok Izaiáš:

„Zmalátnělas přes svá rozhodnutí. Jen ať se postaví a zachrání tě ti, kdo pozorují nebesa, kdo zírají na hvězdy, kdo při novoluní uvádějí ve známost, co by tě mohlo potkat. Hle jsou jako sláma, spálí je oheň. Ti nevysvobodí z moci plamene ani vlastní život. „(Iz 47,13.14)

Podle biblické výpovědi patří astrologie k „hříchům ohavnosti“. Tyto praktiky Bůh odsuzuje k trestu smrti.

Osudný horoskop

Astrologie není pouze přečinem proti Bohu. Ti, kdo se jí zabývají, dostávají se do silné závislosti. Seznámil jsem se s jedním obchodníkem, který mi vyprávěl: „Astrologie mě moc zajímá. Je to výborná věc. Vůbec nevím, co bych si bez ní počal!“ Dále mi vyprávěl, jak si na začátku roku nechal sestavit horoskop, ze kterého se dozvěděl, že druhý srpnový týden pro něj bude nešťastný. A nakonec mi tento vysoce inteligentní muž řekl: „Víte, je to dobře, že to vím. V tom týdnu neudělám z domu ani krok. Nebudu jezdit ani autem, protože bych nechtěl, abych měl nějakou nehodu.“

Datum smrti   

Tento muž se stal otrokem horoskopu a ocitá se v silné závislosti vás nepotěší – v podstatě díky kousku papíru. Nakonec se mi svěřil: „Nechal jsem si vystavit také podrobný dlouhodobý horoskop. Znám dokonce den své smrti, jen má žena tomu nechce věřit.“

Já osobně jsem rád, že den své smrti neznám. Děkuji Bohu, že je mi to utajeno. Kdybych to datum znal, musel bych na něj každý den myslet. Bez takové informace se rád obejdu. Každý den, který mi Bůh daruje, chci vědomě prožít pod jeho vedením. Svůj život jsem svěřil do Božích rukou. A prosím Boha, aby mi pomáhal žít ve vědomí, že každý den může být mým dnem posledním. Na svou smrt chci být stále připraven. A přesto nechci znát přesné datum své smrti. Ještě jsem nepotkal člověka, který by byl skutečné rád a šťastný, kdyby to věděl. Naopak, ve svém životě jsem viděl lidi, kteří věděli, že pro ně ten den přichází. A čím více cítili jeho blízkost, tím byli nervóznější a neklidnější. Můj život je v Božích rukou, a tato skutečnost mi dává vnitřní pokoj.

Věštci lžou   

 Znal jsem jednu ženu, která se horlivě zabývala astrologií a s ní spojeným věštectvím. Nechtěla věřit, že by na tom bylo něco špatného. Považovala to jen za příjemné ukrácení dlouhé chvíle. Bůh jí však otevřel oči a ona poznala pravou podstatu astrologie.

„Toto praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Nedejte se podvádět svými proroky, kteří jsou uprostřed vás, ani svými věštci. Neposlouchejte své sny, které míváte. Prorokují vám klam v mém jménu, já jsem je neposlal je výrok Hospodinův. “ (Jer 29,8.9)

Když si ona žena přečetla tento text, vyznala: „Nevěděla jsem, že Bůh označuje věštce za lháře. Nevěděla jsem, že v Božích očích je to hřích. A jestliže je to hřích, pak s tím už nechci mít nic společného!“

 

Celý článok si môžete prečítať tu:

https://docs.google.com/file/d/0BzLgQVb3GeO_Rnp2V196RU8yMk0/edit

Comments are closed.