Biblické verše, které vám pomohou ovládnout váš hněv

„…vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš.“  Jakub 1:20

Bible nás učí, abychom ovládali své emoce a kontrolovali váš hněv. Mnozí z nás, pokud si to přiznáme, velmi těžko zvládáme svůj hněv zejména tehdy, pokud nás rozzlobí něco, co absolutně nesnášíme nebo nám to připadá naprosto nesmyslné.

Hněv je relativní, to znamená, že se nehněváme kvůli stejným věcem. Naštve nás, když se nám stane něco nepříjemného nebo bolestivého, když na nás někdo zaútočí nebo nás něco vyděsí. Rozhněváme-li se, můžeme říci nebo udělat něco, čeho později litujeme.

Občas si ani neuvědomíme, jak rychle se rozzlobíme. Spolužák ve škole si vás dobírá tak, že si představujete, jak mu chcete ublížit. Kolega v práci neudělá to, o co jste ho požádali, a vy si pak pustíte pusu na špacír, jako by už ani nebyl lidská bytost. Váš partner udělá chybu a vy se můžete dokonce cítit v pokušení fyzicky zranit někoho, koho jste slíbili milovat a ochraňovat.

Nekontrolovaný hněv není dobrý, kniha Přísloví 16:32 nám radí: „Ten, kdo je pomalý k hněvu, je lepší než hrdina, a kdo ovládá svůj hněv, je lepší než ten, kdo dobyl město.“ (Český studijní překlad)

Trénujte se, abyste ovládli svůj hněv

Všichni bychom se měli naučit zvládat svůj hněv. Ovládnout hněv neznamená potlačit a popírat bolest nebo nepohodlí, které cítíme uvnitř. Znamená to, že se trénujeme v tom, abychom se dokázali hněvat tak, aniž bychom uráželi Boha.

Ano, máme na to, můžeme to zvládnout! Zde jsou některé biblické verše, nad kterými můžete rozjímat a pamatovat si je, abyste je mohli aplikovat, když budete v pokušení se rozhněvat.

Efezanům 4: 26-32

‚Hněváte-li se, nehřešte.‘ Nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce a nedopřejte místa ďáblu. Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými. Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení. Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.

Žalm 37: 7-9

Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle. Odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého, neboť zlovolníci budou vymýceni, ale kdo naději skládá v Hospodina, obdrží zemi.

Matouš 5: 21-22

Slyšeli jste, že bylo řečeno otcům: ‚Nezabiješ! Kdo by zabil, bude vydán soudu. Já však vám pravím, že již ten, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu; kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě; a kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu.

Zdroj:

https://www.krestandnes.cz/biblicke-verse-ktere-vam-pomohou-ovladnout-svuj-hnev/

Comments are closed.