• Tematické bloky

Božie Slovo: Základný Biblický kurz Ješua – 1. a 2. časť

Úvod – 1. časť

O čom je táto biblická škola? O Božom srdci… a o našom srdci… a o ich zjednotení sa…

Úvod – 2. časť

Čo hovorí Biblia o poslaní človeka? Cesta k naplneniu tohto poslania sa volá: obnova.

Zdroj YouTube

Ježišova škola učeníctvaJešua – je jednou z mnohých príležitostí zastaviť sa vo svojom živote a sadnúť si k nohám jediného Učiteľa, ktorého človek má, aby sa naučil opravdivo žiť. Je snahou stretávať sa a potom aj zostávať v jeho mene vo všetkých okolnostiach nášho života. Všetky „zastavenia“ tohto prvého cyklu, ktorý môžeme nazvať Základy, smerujú k Nemu a vyúsťujú v Ňom. Ašpiráciou týchto zamyslení nie je väčšia biblická gramotnosť, informácie, dobrý pocit, ale sám Ješua, ktorý žije alebo chce žiť v nás. Ak niekomu, hoci len nepatrne, pomôžu nastaviť svoj život ako nasledovanie Ježiša, nech vzdáva vďaky Pánovi, lebo je dobrý.


Viac o škole a ďaľšie prednášky: https://www.jesua.sk/kurz/

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate