BUĎME VIAC ŽIRAFY A MENEJ ŠAKALI. AKO? CEZ NENÁSILNÚ KOMUNIKÁCIU.


Prevzaté z : https://psychoblog.sk/nenasilna-komunikacia-budme-viac-zirafy-ako-sakaly/

Kurzy nenásilnej komunikácie ponúka i Duchovné centrum Misionárov Najsvätejšieho Srdy Ježišovho v Nitre:
https://misionari.sk/courses/tag/rozvoj-osobnosti

Comments are closed.