• Tematické bloky

Godzone konferencia 2020 online

Pozývame Ťa na prvú 💥ONLINE💥 Godzone konferenciu! Čaká ťa plnohodnotný zážitok priamo z bezpečia domova! Nečakaj len “obyčajný” live stream! Priprav sa na originálny 2-dňový program s množstvom hostí, rečníkov, kapiel, modlitieb, sv. omše, Božej blízkosti a online interakcie.

Viac info- registrácia a zakúpenie práva na ONLINE prenos a sledovanie z pohodlia vášho domova cez web (kliknutím na odkaz – presmerovanie na stránku Godzone):
https://konferencia.godzone.sk/2020/

ABBA School

Link na školu: https://abba.school/o-nas/

Citujeme z úvodnej stránky školy:

V Abba School nám ide o vytvorenie kultúry úcty, lásky, slobody a Otcových zázrakov, kde synovia a dcéry Kráľa povstávajú do nadprirodzeného života Kráľovstva, ktorý sa pre nich stáva prirodzeným a pre ktorí boli od začiatku stvorení. Budeme sa učiť odpočívať na dlaniach svojho Otca, pracovať z Jeho odpočinku, v hlbokej istote a v bezpečí Jeho bezpodmienečného prijatia a lásky.

Ide o 10 mesačný cyklus vyučovania a praktizovania, v ktorom jednotlivé témy na seba nadväzujú a tak zapadajú do spoločného cieľa školy, ktorým je porozumenie a uchopenie kráľovskej identity syna a dcéry nebeského Otca. Ide nám o to, aby ste spoznali  skutočné Božie srdce, poznali svoju pravú identitu v Ňom a začali žiť život kráľovského syna a dcéry, pre ktorý ste boli stvorení. Bez poznania tejto identity nie je možné vstúpiť do dedičstva, ktoré má pre svoje deti pripravené Otec nebeský.

„Neboj sa maličké stádo, lebo sa zaľúbilo vášmu Otcovi, dať vám kráľovstvo.“ Lk 12,32

Viac o škole, programe školy, plánovaných seminároch, sa dozviete na hore uvedenej webovej adrese školy.

NOVÁ DNA – škola kresťanského poradenstva

Mládež pre Krista – Slovensko otvára vo februári 2020 dvojročnú školu kresťanského poradenstva

Srdečne vás pozývame na nový 2-ročník školy Nová DNA, ktorý začne vo februári 2020. Bude prebiehať v rokoch 2020 – 2022. Prihlasovanie je určené pre študentov, ktorí majú záujem o štúdium na škole ako stáli študenti.

VÍZIA ŠKOLY

Prehĺbiť svoj osobný vzťah s Bohom, porozumieť otázkam vnútorných zranení a neslobody, v rôznych oblastiach života. Porozumieť procesu uzdravenia a naučiť sa za vnútorné uzdravenie a oslobodenie modliť. 

ČO JE KRESŤANSKÉ PORADENSTVO?

Kresťanské poradenstvo je služba jednotlivcom alebo párom realizovaná rozhovorom a modlitbou. Aplikuje biblické princípy pod vedením Svätého Ducha a usiluje sa pomôcť ľuďom riešiť ich problémy vo vzťahu k Bohu, k sebe a k iným ľuďom.

ŠTÚDIUM

Štúdium trvá 2 roky (blok A a B). V každom ročníku je desať víkendových stretnutí. Súčasťou vyučovania je teoretická a praktická časť, chvály, skupinky, moderovaná diskusia a osobná služba. Študenti sa delia na stálych a príležitostných.

OBSAH ŠTÚDIA

Pokračuj v čítaní

BIBLICKÁ ŠKOLA

Intenzívne biblické štúdium

Chcete prehĺbiť svoj vzťah s Bohom a rásť vo viere? Túžite byť nástrojom Božej moci v službe iným a žiť praktickým životom nasledovníka Ježiša Krista? Pripravili sme pre vás biblickú školu s praktickými témami, ktoré vám pomôžu prepojiť Božie slovo a jeho princípy s vašim každodenným životom. Ucelené vyučovanie vás prevedie od osobného rastu a intímneho vzťahu s Bohom až k službe v spoločenstve, rodine a v prostredí, kde žijete, študujete alebo pracujete. Prvý rok školy je zameraný na to, ako byť učeníkom a nasledovníkom Pána Ježiša Krista. Druhý rok je zameraný na činenie učeníkov a službu iným. Našou túžbou je, aby ste na biblickej škole spoznali do hĺbky Božie slovo a zažili jeho premieňajúcu moc.

TERMíNY A TéMY:

Rok 2020:
17. – 18. január 2020 / Témy Novej zmluvy (Aké sú biblické témy a základy nevyhnuté pre každého veriaceho?)
20. – 21. marec 2020 / Moc zmenenej mysle (Ako zmeniť svoju myseľ? Ako sebaobraz a identita ovplyvňuje náš vzťah s Bohom a s inými ľuďmi? Ako zvládať ťažké životné situácie?)
15. – 16. máj 2020 / Život vo viere (Aké výzvy viery dával učeníkom Pán Ježiš? Ako prekonať pochybnosti a skúšky? Ako posilňovať svoju vieru a prinášať ovocie?)
16. – 17. október 2020 / Služba uzdravenia a oslobodenia (Ako vojsť do života plného Božej moci? Čo učí Božie slovo o uzdravení? Ako vojsť do služby uzdravenia? Čo spôsobuje, že ľudia žijú v poviazaniach a neslobode? Ako slúžiť oslobodením?)
4. – 5. december 2020 / Ako získať iných (Čo je evanjelium? Ako prekonať osobné prekážky pri zvestovaní evanjelia? Aké sú praktické spôsoby ako získať iných pre Krista?)

Viac o štúdiu:

Škola

Ješua – Ježišova škola učeníctva

Ježišova škola učeníctvaJešua – je jednou z mnohých príležitostí zastaviť sa vo svojom živote a sadnúť si k nohám jediného Učiteľa, ktorého človek má, aby sa naučil opravdivo žiť. Je snahou stretávať sa a potom aj zostávať v jeho mene vo všetkých okolnostiach nášho života. Všetky „zastavenia“ tohto prvého cyklu, ktorý môžeme nazvať Základy, smerujú k Nemu a vyúsťujú v Ňom. Ašpiráciou týchto zamyslení nie je väčšia biblická gramotnosť, informácie, dobrý pocit, ale sám Ješua, ktorý žije alebo chce žiť v nás. Ak niekomu, hoci len nepatrne, pomôžu nastaviť svoj život ako nasledovanie Ježiša, nech vzdáva vďaky Pánovi, lebo je dobrý.

Vlado Šosták

Video prednášky, audio prednášky s prezentáciami k jednotlivým témam, častiam  Biblickej školy Ješua si môžete pozrieť, vypočuť, stiahnuť tu:

https://www.jesua.sk

Príklady- Cyklus Ješua 1

Cyklus Ješua 2 – Skutky apoštolov

 

FESTIVAL UNITED 2019 – Vsetín, 22. – 24. 8. 2019

UNITED je křesťanský multižánrový festival konaný na konci prázdnin v malebném městečku Vsetín. První ročník proběhl v roce 2011 a v  roce 2018 účast čítala kolem 4500 lidí. Multižánrovost se promítá ve škále koncertů různých hudebních stylů a spektru dalšího programu – semináře, workshopy, tanec, divadlo, film, sporty, street scéna, služba modliteb a duchovního poradenství. Ročník 2019 nese název Srdeční záležitost. Potkáme se na Vsetiíně?

Webové stránky: http://www.festivalunited.cz

Fotogalerie: http://www.facebook.com/festivalunite

Facebook: http://www.facebook.com/festivalunited

Instagram: http://www.instagram.com/festivalunited

Campfest 2019, 1.-4. August

Dynamické chvály, hlboké uctievanie, inšpiratívne slovo, semináre, svedectvá, koncerty, tanec, netradičné športy a najmä prežívanie Božej prítomnosti spolu so 6,5 tisíc mladými ľuďmi!

Je nádherné počuť ako rezonuje zvuk tejto generácie v našom národe, ktorá sa stretla, aby sa spojila k chvále a uctievaniu jediného skutočného Boha. On je hodný všetkej chvály!

Je to viac ako len nadšenie, je to nadprirodzený refrén, ktorý vychádza zo sŕdc tých, ktorých životy boli zmenené mocou Pána Ježiša Krista. Generácia, ktorá naliehavo kričí po novom živote s Kristom, po prebudení v našej krajine! 

Viac sa dozviete na:

https://www.campfest.sk/o-campfeste

Program Campfestu:

https://www.campfest.sk/program2019

  • Preložiť – Translate