Truhla zmluvy a krv – Objavenie truhly zmluvy

Určite si spomínate na video dokument od skúseného profesionálneho archeológa Jonathana Graya „Prekvapivé nálezy o truhle zmluvy“, kde ako jeden z prvých zverejnil informácie o objavení truhly zmluvy a kde pomerne dôsledne zdokumentoval jednotlivé udalosti z archeologických prác Rona Wyatta pod Lebečným pahorkom, ktoré trvali viac ako 10. rokov. Je ale pravdou, že kvalita obrazu a zvuku nebola dobrá aj napriek tomu, že Milan Latka sa snažil technicky vylepšiť na čo najlepšiu možnú kvalitu tento originálny dokument od J. Graya s jeho povolením.

Sodoma a Gomora z dronu

Video z kanála: https://www.youtube.com/c/DiscoveredMedia/videos

Mrtvé moře, Izrael. V jednom z nejpustších míst na zemi se nachází zpopelněné pozůstatky celých bývalých biblických měst. Svědectví, které se uvnitř nalezlo, je neomylné. Existuje jen jedno možné logické vysvětlení…Údolí Mrtvého moře je nejníže položené místo na zemi. Svažuje se mezi Izraelem a Jordánskem do hloubky téměř 410 m pod mořskou hladinou. Je známé jako Mrtvé nebo Solné (Asfaltové) moře.

V okolí se nachází několik stejných scenérií zaniklých měst. Tato veliká města byla zničena společně s jejím okolím (Juda 7, Jeremiáš 50,39-40). V okolí se totiž nacházela předsunutá vojenská stanoviště, obydlí lidí, kteří byli vypuzeni z měst pro nemoc apod. V okolí těchto měst vedly trasy karavanních cest, které zde vedly z východu. Karavany skupovali v těchto městech asfalt, který se zde těžil, aby ho výhodně prodávali na západním pobřeží přístavních měst (Yaffo apod.). Proto také tato města rychle bohatla z možností, které jim místní příroda nabízela. Nebyly to jen pěstitelské možnosti, které jim nabízela skvělá poloha, ale i zmiňovaný asflat, který se zde těžil. I Josephus Flavius, židovský historik, píše ve své knize Válka Židovská, kniha 4, kap. 8 o asfaltovém jezeru, kde na hladině jsou vidět kusy hrud velkých jako krávy. Ke správné lokalizaci těchto měst přispívá i tento fakt, neboť také Bible toto místo zmiňuje jako místo asfaltových studnic (1. Moj. 14,10). Také se zmiňuje o údolí, kde JE JIŽ NYNÍ moře solné (1. Moj. 14,3). V okolí moře neroste nic bez účinného zásahu lidské ruky. I tento fakt máme v Bibli zaznamenán v 1. Moj. 19, 24-25.

Pohľad na tvar pozostatkov Noeho korábu/archy z dronu

V roku 2019 skupina okolo Kevina Fischera uskutočnila na jar a na jeseň dve expedičné návštevy do tejto oblasti v Turecku za účelom nasnímať pomocou technológie dronov miesto, kde sa nachádzajú pozostatky z Noemovho korábu/archy.

Zdroj:http: //www.b-a-n.eu/lokality/noemova-archa

Dôležitá aktualizácia výskumov o Noemovej arche:

Zdroj: https://www.youtube.com/watch?v=TSV6fnjb47g

Lámania pravého Chleba – Ješua 2 – 35 | Sk 20, 1-38

Živiť sa nielen chlebom, ale každým slovom, ktoré vyšlo z Božích úst. A predovšetkým mať účasť na lámaní toho jedného Slova, či Chleba, Krista. Samozrejme, že to lámanie a dávanie sa v tomto svete je sprevádzané pôrodnými bolesťami. No víťazstvo nového života je už Kristom vybojované. To je Evanjelium Božej milosti.

100% důkaz izraelského přechodu…

Andrew Jones prijal pozvanie do Veľkej Británie a dostal priestor v relácii TV Late Show na prezentáciu svojich výskumných expedícii v Saudskej Arábii. Kliknutím nižšie na – zobraziť video – sme umiestnili dokumentárne video z tohto stretnutia. Tieto informácie sú nielen zaujímavé, ale majú vysokú faktografickú hodnotu. Som veľmi rád, že máme tento dokument nadabovaný v českom jazyku. Chcem sa poďakovať priateľom Milanovi Drobíkovi, ktorý zmenežoval a zafinancoval preklad tohto video dokumentu a Paľkovi Mukovi za preklad-dabing a jeho technickú realizáciu.

Zdroj: http://www.b-a-n.eu/lokality/prava-hora-sinaj/162-video-o-dokazoch-zo-saudskej-arabie-o-pritomnosti-izraelitov-po-ich-prechode-cez-cervene-more

Achillovy paty evoluce

Vážení přátelé a příznivci otázky našeho původu,
v těchto dnech přinášíme na český a slovenský trh dlouho očekávaný osvětový a vzdělávací projekt s prozaickým názvem Achillovy paty evoluce. Jak již samotný název napovídá, řeč bude o evoluci a především o tzv. vědeckých důkazech hovořících v její prospěch. Je evoluční teorie skutečně pravdou o našem původu a historii? Jedná se opravdu o vědecky nejpřesnější a nejlépe zdokumentovaný pohled na náš původ? Jak vznikl vesmír, Země, příroda i člověk? Jsme velkolepým dílem moudrého Stvořitele nebo je naším otcem evoluce – pouhá náhoda, přírodní zákony a nepředstavitelná množství času?

DVD si môžete objednať na:

https://eshop.maranatha.cz/evoluce-vs–stvoreni/achillovy-paty-evoluce/


Viac o DVD si môžete prečítať na nasledujúcej strane.

Ztracená moudrost našich předků

Jací byli naši předkové? Šokující odhalení!

Určitě jste už někdy slyšeli názor, že v dávných dobách bylo lidstvo na daleko nižší úrovni než dnes – vědomostmi, kulturou, uměním, zdravotně i společensky a že úplně na počátku byl člověk v přechodné fázi údajného vývoje ze zvířat, kdy s bídou dokázal rozdělat oheň, ukrýt se v jeskyni nebo si vyrobit kamenný nůž či koženou suknici. Tento pohled na původ a historii člověka je však velmi naivní a vychází z přesvědčení o pravdivosti takzvané evoluční teorie, která tvrdí, že život pochází z tzv. chemické prapolévky, směsi jednoduchých chemikálií, jenž se spontánně zkonsolidovala do prvních samo se reprodukujících chemických celků, ačkoliv nic takového jako samo se reprodukující molekula ani dnes v přírodě neexistuje! Ani DNA není schopna reprodukovat sebe sama, ale potřebuje k tomu mnoho proteinů a enzymů a dalších megasložitých molekulárních systémů, až prý nakonec vznikly první živé buňky. Ty se pak údajně postupně diverzifikovaly až do té míry, že nakonec po stovkách miliónů let slepých pokusů a omylů přichází na scénu první opo-člověk. Onen ostrstěný, shrbený, zapáchající tvor s opičími rysy ve tváři, notoricky známý z učebnic a televize, chudáček s malým mozkem, vydávající primitivní skřeky, ze kterých si měl postupem času vyvinout komplexní lidskou řeč se vší její symbolikou, gramatikou a sémantikou umožňující vyjádřit nejúžasnější díla světové literatury. Tenhle evoluční příběh všichni dobře známe, vždyť se vyučuje ze zákona na všech školách, vysílá pořád znovu a znovu v televizi, píše se o něm v časopisech, encyklopediích a učebnicích. Je oslavován, opěvován, vyvyšován a chráněn, jako by to byl největší poklad lidstva. Problém je ale v tom, že je to jen příběh, smyšlený příběh, který s vědou souvisí jen velice okrajově. Správně by neměl být vůbec nazýván vědeckým, protože jej nelze podrobit opakovatelným vědeckým experimentům a pozorováním. Nikdo nikdy nepozoroval vývoj jednoho základního druhu v jiný, nikdo takový proces nedokázal napodobit ani v hrubých rysech v laboratoři ani sestavit teoretický model, podle kterého by takový smyšlený proces mohl reálně probíhat a ani nemáme žádné uspokojivé historické – fosilní – nálezy, které by takový proces i jen v hrubých rysech potvrzovaly. Zkrátka evoluční představa o postupném dlouhodobém vývoji bakterie v člověka je zcela smyšleným příběhem bez jakékoliv solidní důkazové základny, který si však ale získal srdce mnohých lidí svými nulovými nároky na etický a vztahový rozměr našich životů, nulovým apelem na hlubokou reformu našich srdcí a vztahů a zároveň zdáním pravdivosti, díky kterému v nás probouzí pocit bezvýznamnosti prapodivně zkloubený s pocitem, že je správné či dokonce nutné maximalizovat své vlastní přežití a pohodlí.

BIBLE – kniha knih i pro 21. století

Je to kniha, o které tisíciletá židovská a křesťanská tradice tvrdí, že obsahuje Boží zjevení, že skrze ni mluvil a mluví Bůh. Jenže mnozí ji četli a Boha mluvit nezaslechli. Lidské zkušenosti s Biblí jsou různé. Někteří se na ní inspirovali a čerpali z ní podivuhodnou sílu, jiní se nad ní pohoršovali a odmítali ji. Urážely je krutosti, necudnosti i zázraky, kterých je v ní řada. Konstatujme alespoň pro začátek, že Bible je sporná. A pokusme se co nejvýrazněji vymezit, co je na ní zvláštní, v čem by mohla spočívat její jedinečnost, je-li jaká.

Nutno předem říci, v čem není. Není ani v jejím jazyce, ani v její formě. Příběhy a rodokmeny, hymny a modlitby, kultické instrukce i mudroslovné reflexe najdeme i u sousedů, tedy ve starém Egyptě a staré Mezopotámii, a ovšem i v dalším starém Orientě. Její jedinečnost není ani v látkách. Některé látky najdeme i v jiných literaturách. Tak vyprávění o potopě má pozoruhodně shodný protějšek v jedenácté tabulce eposu o Gilgamešovi, část knihy Přísloví se téměř shoduje s jedním známým mudroslovným textem egyptským. Leccos v ní jsou zřejmé reakce na náboženské představy jejího okolí, někde jde o přímo rozhorlené polemiky. I v Novém zákoně se evangelia svou formou podobají helénistickým aretalogiím, epištoly klasickým dopisům a Zjevení Janovo je blízké tehdejší literatuře vizionářské.

A přece je na ní něco zcela pozoruhodného. Začneme Starým zákonem, tedy její starší a větší částí, sepsanou proroky a mysliteli starého Izraele. Ta jeho zvláštnost je v tom, že představuje celou zachovanou literaturu společenství, které se odhodlalo zničit nebo alespoň dále nepředávat, netradovat nic než to, co zcela jednoznačně svědčilo o Bohu. Dodejme: O Bohu zvláštním, svrchovaném, chcete-li transcendentním, to jest takovém, který prolamuje každé lidské úsilí nějak jej zvládnout, zneškodnit, zmanipulovat, dostat pod kontrolu, podrobit si.

Ješua 2 – 33 | Sk 18, 1-28: Tajomstvo „oddeľovania sa“ v našom živote

Apoštol Pavol prichádza z bašty modloslužby – Atén do bašty nemorálnosti – Korintu. Napriek tomu, že zažíva zjavný neúspech prijatia zo strany pohanov v Aténach a zo strany Židov v Korinte,“tím“ apoštolov sa stále viac a viac rozširuje. Boh zabezpečuje všetko potrebné pre tých, ktorí ho hľadajú s úprimným srdcom. Vtedy i dnes.

Vezmi a čti

„Rádi čteme životopisy světců, jak v jejich životě působil Bůh. Ale Bůh má své slovo pro mne i pro tebe, slovo, které může radikálně změnit náš život! Může nás okamžitě vysvobodit z moci těch věcí, se kterými si nevíme rady. Může nás přivést ke skutečnému obrácení, jako sv. Antonína, Augustýna a mnoho jiných světců. Ale musíme to slovo vzít a číst..“ www.vojtechkodet.cz

Evanjelizácia v pohanskom prostredí

Ješua 2 – 32 | Sk 17, 1-34: Evanjelizácia v pohanskom prostredí

Apoštol Pavol spolu so svojimi spoločníkmi prichádza cez Macedónsko (Tesaloniky) v 17. kapitole Skutkov apoštolov do ohniska vtedajšej modloslužby – do gréckych Atén. Všade začína od židov – od synagóg a postupne ohlasuje Mesiáša pre všetkých, ktorí sú ochotní ho počúvať. Filozofia – láska k múdrosti – je prekážkou evanjelizácie iba vtedy, ak stojí iba na ľudskom rozume. Ak naopak stojí v službách Božieho Zjavenia, je prínosným nástrojom evanjelizácie.

Ak náhodne otvorím Bibliu a prečítam si verš, je to znamenie čo mám robiť?

Existuje veľa príbehov zo života svätcov, ktorí veľa kľúčových rozhodnutí vo svojom živote prijali po tom, čo si otvorili náhodne Bibliu a prečítali si určitú stať Biblie ako odpoveď na ich pochybnostiJeden z najznámejších príbehov sa udial v živote sv. Fratiška z Assisi. Jedného dňa bol pozvaný do domu svojho priateľa Bernarda di Quintavalle, ktorý sa Františkovi zveril so svojím odhodlaním zanechať všetko čo má a túžbe prežiť spolu s Františkom život v chudobe.
Po dlhom rozprávaní, meditovaní, účasti na Svätej omši a modlitbe požiadali Boha o osvietenie ako konať aj cez Sväté písmo, aby lepšie spoznali Jeho svätú vôľu. Trikrát otvorili nezávisle od seba Bibliu na mieste, kde Ježiš hovorí svojím apoštolom, aby ho nasledovali a nič si na cestu so sebou nebrali, ani jedlo ani peniaze.