Kráľ pokorných – Smiem

Kráľ pokorných Brenton Brown – Rieka Života

Pred Tebou skláňam sa, Kráľ chudobných.
Viem, že sa usmievaš na pokorných.
Nech Duch Tvoj hviezdou je, čo sprevádza
k srdcu, čo z lásky k nám vykrváca.

Ty si Boh tých, čo sú v núdzi, si priateľ schúlených.
Skláňaš sa k tým, čo sa trápia a hľadáš stratených.
Chcem srdce ako Ty, Ježiš, čo dvíha chudobných.
Ty si Boh tých, čo sú biedni. Si Kráľom pokorným.

Veni Creator Spiritus

Qui diceris Paraclitus, Altissimi donum Dei, Fons vivus, ignis, caritas Et spiritalis unctio.Gregorian chant – Veni Creator Spiritus:

Veni, creator Spiritus, Mentes tuorum visita, Imple superna gratia Quae tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus, Altissimi donum Dei, Fons vivus, ignis, caritas Et spiritalis unctio.
Tu septiformis munere, Digitus paternae dexterae, Tu rite promissum Patris, Sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus, Infunde amorem cordibus, Infirma nostri corporis Virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius Pacemque dones protinus; Ductore sic te praevio Vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem, Noscamus atque Filium; Teque utriusque Spiritum Credamus omni tempore.
Deo Patri sit gloria, Et Filio, qui a mortuis Surrexit, ac Paraclito In saeculorum saecula. Amen.

Ježíš, Ty máš meno Najkrajšie


Ježiš, Ty máš meno najkrajšie,
Ježiš, počuješ moje volanie.
Ó, Ježiš, zdvihneš ma vždy, keď upadnem,
v Tvojej sile verný zostanem.
Ježiš, klaniam sa Ti, môj Pane,
Ježiš, trpel si veľmi kvôli mne.

Ó, Ježiš, zobral si moje trápenie,
Tvoje meno je mi najdrahšie.
Ježiš, Ty si Kráľ a prichádzaš,
Ježiš, mňa svojou láskou premieňaš.
Ó, Ježiš, dvíham svoj hlas a vyznávam,
že svoj život v Tvojich rukách mám.

Ven Señor Jesús, Maranathá – Come Lord Jesus, Maranatha

ESPAÑOL (2x): ¡Ven Señor Jesús, Maranathá!
ENGLISH: Come Lord Jesus, Maranatha!
DEUTSCH: Komm Herr Jesus, Maranatha!
FRANÇAIS: Viens Seigneur Jésus, Maranatha!
ITALIANO: Vieni, Signor Gesù, Maranatá!
CHINESE: 来吧,主耶稣 (Lai ba, zhu Ye su, Maranatha!)
HEBREW: ישוע יהוה בא (Bo Adon Jeschua, Maranatha!)
RUSSIAN: Гряди, Господи (Gryadi Gospodi, Maranatha!)
GREEK: ἔρχου, Κύριε (Erhu Kyrie, Maranatha!)
LATIN (4x): Veni Domine, Maranatha!

Som Božím dieťaťom – Všetko tvoríš nové

Piesňou rozlomíš moje okovy,
keď ma dvíhaš v náručí.
Od nepriateľov oslobodený,
viac báť sa nemusím.

Už nie som strachom spútaný,
som Božím dieťaťom.
Kým som uzrel svet,
Ty si ma vyvolil láskou odvekou.

Znova zrodený do Tvojej rodiny,
krv Tvoja prúdi mnou.
Rozdelíš more,
stredom môžem kráčať a všetky strachy utopíš.
Zachránený od smrti spievať smiem,
som Božím dieťaťom.

Officium Angelorum

Cantamos este oficio litúrgico para la purificación de la Iglesia… Le pedimos al Señor que intervenga por medio de sus santos ángeles en la actual confusión que se vive en nuestra Santa Iglesia, y que separe la luz de las tinieblas. ¡Nos alegraría si pudiesen orar con nosotros y unirse a esta intención!

00:00 Apertura
01:15 Salmodia
17:40 Lectura
18:20 Responsorio
19:28 Himno (De Angelis -Sta. Hildegarda de Bingen)
26:30 Magnificat
30:46 Kyrie eleison y Padre nuestro
31:57 Oración conclusiva
33:09 Antífona Mariana (Ave Regina Caelorum)

Rorate Caeli Desuper

Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum.

Peccavimus, et facti sumus tamquam immundus nos, et cecidimus quasi folium universi: et iniquitates nostrae quasi ventus abstulerunt nos: abscondisti faciem tuam a nobis, et allisisti nos in manu iniquitatis nostrae.

Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum.

Vide Domine afflictionem populi tui, et mitte quem missurus es: emitte Agnum dominatorem terrae, de Petra deserti ad montem filiae Sion: ut auferat ipse iugum captivitatis nostrae.

Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum.

Consolamini, consolamini, popule meus: cito veniet salus tua: quare maerore consumeris, quia innovavit te dolor? Salvabo te, noli timere, ego enim sum Dominus Deus tuus, Sanctus Israel, Redemptor tuus.

Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum.

Magnificat gregoriano

Magnificat
1. Magnificat * anima mea Dominum.
2. Et exsultavit spiritus meus * in Deo salutari meo.
3. Quia respexit humilitatem ancillae suae: * ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
4. Quia fecit mihi magna qui potens est: et sanctum nomen ejus.
5. Et misericordia ejus a progenie in progenies * timentibus eum.
6. Fecit potentiam in brachio suo * dispersit superbos mente cordis sui.
7. Deposuit potentes de sede, * et exaltavit humiles.
8. Esurientes implevit bonis: * et divites dimisit inanes.
9. Suscepit Israel puerum suum, recordatus misericordiae suae.
10. Sicut locutus est ad patres nostros * Abraham at semini eius in saecula.
11. Gloria Patri, et Filio, * et Spiritui Sancto.
12. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, * et in saecula saeculorum. Amen

Velebí *
    moja duša Pána
a môj duch jasá *
    v Bohu, mojom Spasiteľovi,
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. *
    Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, *
    a sväté je jeho meno
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie *
    s tými, čo sa ho boja.
Ukázal silu svojho ramena, *
    rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
Mocnárov zosadil z trónov *
    a povýšil ponížených.
Hladných nakŕmil dobrotami *
    a bohatých prepustil naprázdno.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka, *
    lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
ako sľúbil našim otcom, *
    Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.