Kráľ pokorných – Smiem

Kráľ pokorných Brenton Brown – Rieka Života

Pred Tebou skláňam sa, Kráľ chudobných.
Viem, že sa usmievaš na pokorných.
Nech Duch Tvoj hviezdou je, čo sprevádza
k srdcu, čo z lásky k nám vykrváca.

Ty si Boh tých, čo sú v núdzi, si priateľ schúlených.
Skláňaš sa k tým, čo sa trápia a hľadáš stratených.
Chcem srdce ako Ty, Ježiš, čo dvíha chudobných.
Ty si Boh tých, čo sú biedni. Si Kráľom pokorným.

Ježíš, Ty máš meno Najkrajšie


Ježiš, Ty máš meno najkrajšie,
Ježiš, počuješ moje volanie.
Ó, Ježiš, zdvihneš ma vždy, keď upadnem,
v Tvojej sile verný zostanem.
Ježiš, klaniam sa Ti, môj Pane,
Ježiš, trpel si veľmi kvôli mne.

Ó, Ježiš, zobral si moje trápenie,
Tvoje meno je mi najdrahšie.
Ježiš, Ty si Kráľ a prichádzaš,
Ježiš, mňa svojou láskou premieňaš.
Ó, Ježiš, dvíham svoj hlas a vyznávam,
že svoj život v Tvojich rukách mám.

Som Božím dieťaťom – Všetko tvoríš nové

Piesňou rozlomíš moje okovy,
keď ma dvíhaš v náručí.
Od nepriateľov oslobodený,
viac báť sa nemusím.

Už nie som strachom spútaný,
som Božím dieťaťom.
Kým som uzrel svet,
Ty si ma vyvolil láskou odvekou.

Znova zrodený do Tvojej rodiny,
krv Tvoja prúdi mnou.
Rozdelíš more,
stredom môžem kráčať a všetky strachy utopíš.
Zachránený od smrti spievať smiem,
som Božím dieťaťom.

Hosana (Ježiš, Kráľov Kráľ)

This is a Slovak cover of a song „Hosanna“ originally sung by Marco Barrientos. The song was released on his album Avivanos in 2008 and it was produced by Aliento Music Group. This particular version was arranged by loopcommunity.com, however, it was enhanced by a local worship band from Kosice, Slovakia, called „Priatelia“. We hope you like it and pray that it blesses you and your church !

Pasca ustarostenosti

Je ustarostenosť správny postoj človeka v denno- denných starostiach?
Postoj kresťana na daný problém a oslobodenie od ustarostenosti Vám načrtne prednáška publikovaná v rámci Modlitby chváľ spoločenstva Dvaja Traja vo Svidníku 13.6.2020