9 znaků, jak poznat manipulátora a jak se mu ubránit?

Slovo manipulace má svůj původ z latinského slova manus – ruka. Naznačuje fakt, že manipulátor degraduje okolní osoby na pouhé předměty, jimiž je možné manipulovat, tedy přesouvat a umisťovat je na žádoucí místo, tak jako je možné toto konání s neživými objekty. Manipulativní chování je do  jisté míry patologické a destruktivnosti manipulativních tendence mohou být i destruktivního rázu.

                Jak poznáte manipulátora ve vašem okolí?

 • Sám sebe obvykle označuje jako nejschopnějšího, výjimečného a pro ostatní nepostradatelného.
 • Druhé lidi s oblibou zesměšňuje a přivádí je do úzkých.
 • Snaží se druhým řídit jejich životy.
 • Nedává druhým na výběr, pouze jeho směr je ten jediný pletný a správný.
 • Je mistrem v tom najít slabiny a zranitelná místa druhých lidí a pak je využívá k dosažení svých cílů.
 • Někdy se chová jako cholerik, druzí mu pak raději vyhoví, než by s ním šli do konfliktu.
 • Svými činy dokazuje druhým svoji moc a sílu.
 • Nikdy nepřiznává chybu na svojí straně a neomlouvá se.
 • Jistou specifickou formou manipulace může být i nemoc, nemohoucnost nebo její předstírání.

U jedinců se sklony k manipulativnímu chování se tyto sklony a schopnosti stávají trvalou součástí jejich sociálních dovedností a chování vůči dalším lidem. Nejrůznější situace spouští manipulativní chování a jsou poté aplikovány zcela spontánně a bez rozmyslu. Pokračuj v čítaní

Asertivita a manipulácia

ASERTIVITA

 •  je to schopnosť (komunikačná zručnosť) primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii (vo vzájomnom pôsobení) s inými ľuďmi
 • schopnosť komunikovať, súhlasiť, nesúhlasiť, žiadať, ale aj kritizovať bez manipulácie, agresivity alebo pasivity
 • dokážeš vyjadriť svoj názor a akceptovať názory druhých, žiješ slobodne a pritom neobmedzuješ slobodu iných (dokážeš spájať svoju sebaúctu s úctou k druhým)
 • rešpektuješ svoje práva i práva druhých
 • dávaš priestor nielen svojim názorom a predstavám, ale aj názorom a predstavám druhých ľudí                        
 • tvoje správanie je jasné a priame, snažíš sa vyjadriť to, čo chceš, aby druhí pochopili
 • snažíš sa pozitívne pozerať na druhých a dokážeš počúvať

Nevyhnutným základom asertívneho správania je primeraná sebadôvera. Využi asertívne správanie k budovaniu vzťahu a pozitívnych emócií, aby si bol často veselý a optimistický. Asertívne správanie = asertivita (dobré riešenie)

 • si pokojný, pôsobíš uvoľneným dojmom a z tvojho vystupovania cítiť istotu
 • vieš, že si sám zodpovedný za svoje konanie, zo svojho neúspechu neobviňuješ druhých ľudí
 • dokážeš hovoriť o tom, čo si myslíš, čo cítiš a ako vidíš situáciu
 • autenticky prejavuješ svoje emócie
 •  primerane hovoríš o svojich postojoch a požiadavkách, vieš presadiť svoje oprávnené požiadavky a tiež dokážeš povedať „nie“ tam, kde je požiadavka od iných pre teba neprijateľná
 • vieš požiadať druhých o láskavosť a sám ju poskytnúť
 • rešpektuješ partnera v komunikácii, neponižuješ ho, ctíš si jeho dôstojnosť (snažíš sa počúvať a zvažovať informácie)
 • si ochotný pristúpiť na kompromis či zmeniť svoj názor pod váhou rozumných argumentov
 • dokážeš vhodne začať konverzáciu a tiež ju primeraným spôsobom ukončiť
 • si schopný vyrovnať sa s kritikou
 • dokážeš druhému vyjadriť uznanie a tiež vieš prijať kompliment

Pokračuj v čítaní

Manipulace v mezilidských vztazích

Manipulácia v medziľudských vzťahoch.

-čo je manipulácia?

-prečo manipulujeme?

 -čo manipulácia spôsobuje?

 -príklady bežnej manipulácie

 – citové vydieranie a vyvolávanie pocitu strachu

 – ako sa naučíme komunikovať, aby sme nevyvolali pocit viny alebo strachu?

 – ako sa brániť manipulácií?

 -ako dať najavo, že sa cítime manipulovaný

 

Jak se bránit psychické manipulaci – UMĚNÍ ŘÍCI NE

Skutečný důvod, proč se prodavači podaří získat váš souhlas, pokud je profesionál a dostatečně vytrvalý, spočívá v tom, že velké množství lidí se slova NE nepodvědomě obává.

Ke slovu ne se už od samotného dětství stavíme negativně. Je nezdvořilé říci někomu ne. Tohle slovo je špatné a dobrého člověka jím můžete urazit. Lidé si k tomuto slovu vytvářejí negativní vztah a jsou přesvědčeni, že pokud někomu řeknou ne, dostane se jim stejné odplaty. A proto je lepší se přímé odpovědi zdvořile vyhnout než odmítnout přímo.

Pokud vás pozvali na návštěvu a vy nechcete jít, je třeba říci ano, ale pak najít dobré vysvětlení, proč jste nepřišel.  Jedna žena tento problém vyřešila následovně: trpěla alergií na určité voňavky a navoněla se jimi. Samozřejmě jí naskočily rudé skvrny a otekla. Důvod byl zjevný a přijatelnější. Nutno poznamenat, že žena dala přednost tělesným útrapám před zdvořilým slovním odmítnutím.

Lidé, kteří se rozhodli držet dietu, velmi často s údivem narážejí na nepřízeň ze strany příbuzných. To se může zdát divné jen na první pohled. Vždyť pracuje podvědomí: člověk, který drží dietu, tak získává právo na zakázané slovo ne, odmítnout něco přímo. To je to, co vyvolává nepřízeň, ne dieta jako taková.

Pokračuj v čítaní

Jak ukončit manipulativní vztah

Ukončit manipulativní vztah je někdy mnohem horší, než v něm pokračovat. Možná si myslíte, že nemáte dost kuráže na to, abyste to dokázali, nebo že to bez vás váš partner nezvládne, když vám neustále ubližuje, ale musíte si uvědomit, že dokud tento vztah neukončíte, nebudete schopni žít svůj vlastní život. Pokud vztah chcete skutečně ukončit, musíte se na to dostatečně připravit, provést svůj plán a vědět, jak se zachováte potom. Nejdůležitější ovšem je najít dostatek odvahy.

1.Uvědomte si, že s vámi partner manipuluje.

Mnoho manipulativních vztahů vydrží mnohem déle, než by mělo, protože si partner neuvědomuje, že s ním ten druhý manipuluje, nebo tento fakt popírá a nalhává si, že je vše v pořádku. Možná máte pocit, že je váš partner pouze náladový, ale nevšímáte si toho, že převzal kontrolu nad celým vaším životem. Zde jsou známky toho, že se nacházíte v manipulativním vztahu:

 • Všímáte si, že váš partner postupně převzal kontrolu nad celým vaším životem, od toho, jak často vídáte své přátele až po to, kam chodíte na večeři – jednoduše jste ovládáni.
 • Váš partner trpí výbuchy vzteku a emocí, které jsou následovány tím, že vám tvrdí, jak moc vás miluje. Pokud je to váš případ, nacházíte se v manipulativním vztahu a partner se vás snaží ovládat svými emocemi.
 • Snažili jste se partnera v minulosti již opustit, ale on vám vyhrožoval násilím, nebo dokonce sebevraždou – v tomto případě s vámi také manipuluje.
 • Váš partner je extrémně žárlivý a nesnese, když trávíte čas s osobami opačného pohlaví a se svými přáteli. Kvůli tomu se vám snaží zabránit ve vídání ostatních lidí a tím vás ovládá.
 • Váš partner vás ponižuje před přáteli a rodinou, říká vám, abyste na veřejnosti moc nemluvili a dává vám najevo, že máte být potichu. V tomto případě vámi také manipuluje.
 • Uvědomujete si, že svému partnerovi dáváte vše, co po vás chce, protože se bojíte, jak se zachová, když to neuděláte. V takovém případě musíte vztah ihned ukončit.
 • Partner vás tlačí do věcí, které nechcete dělat, zejména v oblasti sexu. Takový vztah je také manipulativní.
 • Máte pocit, že se partnera zoufale snažíte potěšit za každou cenu a nemáte už čas myslet sami na sebe.
 • Máte z partnera pocit, že se ze vztahu nemůžete za žádnou cenu dostat a že si nikdy nenajdete nikoho, kdo vás bude mít rád. V takovém případě s vámi partner manipuluje, abyste s ním zůstali.

Pokračuj v čítaní