Otcovia púšte 16, 17, 18

Jedno zlé nastavenie srdca môže znehodnotiť celý duchovný život človeka… Človek, ktorý dychtí po uznaní sa nemôže oslobodiť od zármutku…skontrolujme si srdce…

Zotrvaj vo svojej cele a cela Ťa naučí všetkému… Zmenou životných okolností je dobré si udržať rutinu modlitebného života, inak sa nám bude ťažko začínať od začiatku…odoláme tak stať sa lovcom duchovných zážitkov,…vyhľadávaniu charizmatických kazateľov… cesta nadradenosti.. cesta v klame… v takom živote nie je ovocie…

Musím podstúpiť všetky skúšky, ktoré na mňa doliehajú ? ..skúšky spôsobujú, že spoznávame nepravých bohov, ktorých sme si vo svojom srdci posadili na trón… Každá skúška môže viesť k posilneniu viery.. i pád – vedie k pokániu…

Zdroj YouTube kanál: https://www.youtube.com/channel/UC0PR5r6adUNELdeglSEk0Yg

OTCOVIA PÚŠTE (7, 8)

Skrotenie zlých vášní. Vyberajme si čo čítame, čo pozeráme, aké aktivity robíme…Vytvorme si kúsok púšte, ktorý nám dá oddýchnuť…

Byť ponorený do vzťahu s Bohom. Namiesto vyhľadávania rozptýlenia a zábavy máme vyhľadávať samotu a ticho. Srdce môže byť očistené len vtedy, ak je vtiahnuté do tajomstva Boha…

OTCOVIA PÚŠTE 5,6

Strážme si chvíle ticha na stretnutie s Bohom. Je to čas, kedy nás Boh chce uzdravovať.

Únava, letargia vo vzťahu k Bohu prichádza po čase intenzívneho duchovného života. Nenaložili sme si toho na seba priveľa? Máme čas na štúdium Božieho Slova? Ak nie, vyžaduje to prehodnotenie našich aktivít a následné zrieknutie sa zbytočných činností…

OTCOVIA PÚŠTE (2)

Zámerom každodenných zamyslení nad slovami Svätých Otcov je pripomenutie a obnovenie umenia duchovného života. Svätí Otcovia nás učia ako sa priblížiť k Evanjeliám, ako ich čítať, správne pochopiť a čo pomáha a prekáža takémuto správnemu pochopeniu. Načúvanie Svätým Otcom je takto začiatok a koniec všetkých čností. Z tohto načúvania sa učíme skutočnému významu Svätého písma; sme štepení do pravej viery, do života podľa evanjeliových prikázaní a nadobudneme k nim hlbokú úctu. Jedným slovom ich slová nás učia ako sa priblížiť k spáse a kresťanskej dokonalosti.