OTCOVIA PÚŠTE (7, 8)

Skrotenie zlých vášní. Vyberajme si čo čítame, čo pozeráme, aké aktivity robíme…Vytvorme si kúsok púšte, ktorý nám dá oddýchnuť…

Byť ponorený do vzťahu s Bohom. Namiesto vyhľadávania rozptýlenia a zábavy máme vyhľadávať samotu a ticho. Srdce môže byť očistené len vtedy, ak je vtiahnuté do tajomstva Boha…

OTCOVIA PÚŠTE 5,6

Strážme si chvíle ticha na stretnutie s Bohom. Je to čas, kedy nás Boh chce uzdravovať.

Únava, letargia vo vzťahu k Bohu prichádza po čase intenzívneho duchovného života. Nenaložili sme si toho na seba priveľa? Máme čas na štúdium Božieho Slova? Ak nie, vyžaduje to prehodnotenie našich aktivít a následné zrieknutie sa zbytočných činností…

OTCOVIA PÚŠTE (2)

Zámerom každodenných zamyslení nad slovami Svätých Otcov je pripomenutie a obnovenie umenia duchovného života. Svätí Otcovia nás učia ako sa priblížiť k Evanjeliám, ako ich čítať, správne pochopiť a čo pomáha a prekáža takémuto správnemu pochopeniu. Načúvanie Svätým Otcom je takto začiatok a koniec všetkých čností. Z tohto načúvania sa učíme skutočnému významu Svätého písma; sme štepení do pravej viery, do života podľa evanjeliových prikázaní a nadobudneme k nim hlbokú úctu. Jedným slovom ich slová nás učia ako sa priblížiť k spáse a kresťanskej dokonalosti.