• Tematické bloky

Päť zákazov pre vydatú ženu, pokiaľ chce žiť v požehnanom manželstve

1. Žena má zakázané vadiť sa so svojím mužom Hádky a zvady sú v rozpore s podriadenosťou.
Hádky a zvady vyháňajú muža z domu.
2. Žena má zakázané manipulovať so svojím mužom (plačom , krikom, vždy má posledné slovo )
3. Žena má zakázané sekírovať svojho muža a zahrňať ho výčitkami.
4. Žena má zakázané znevažovať a zhadzovať autoritu muža pred deťmi a inými ľuďmi. Znevažovanie a zosmiešňovanie muža prináša to,  že muž si túto autoritu vydobíja  inými prostriedkami, napr. násilím, znevažovanie žene vracia späť a podobne .
5. Žena má zakázané vymeniť si svoju úlohu s mužom. Keď je žena inteligentnejšia, zručnejšia a múdrejšia ako muž – začína preberať úlohu muža. Ak žena dodržuje biblický princíp prináša to požehnanie – pretože nikdy jej  nebude robiť problém byť podriadená svojmu mužovi.

Žena nemá problém počúvať svojho muža, pokiaľ cíti, že ju muž miluje.
Nezabudni, že Boh má s tvojím manželstvom veľký a krásny plán, tak mu ho neprekaz .

https://grkatsp.estranky.sk/clanky/rodina-manzelstvo/pat-zakazov-pre-vydatu-zenu—pokial-chce-zit-v-pozehnanom-manzelstve.html

Desať pomôcok pre muža, aby jeho manželka prijímala jeho autoritu

1. Muž má preukazovať uznanie svojej manželke Žena potrebuje počuť , ako ju manžel uznáva, kto je , čo je? Muž má poukazovať na  hodnotu svojej manželky a nie ju  znevažovať .

2. Muž má chváliť a povzbudzovať svoju manželku. Muž by nemal byť  skúpy na pochvalu svojej manželky. Pochvala a povzbudenie od manžela je balzam na dušu pre manželku.

3. Muž má preukazovať manželke nežnosť. Nežnosť neznamená sex.
Koža je citlivejšia ako sluch, žena  potrebuje dotyky. Muži
nezanedbávajte nežnosť manželke,  buďte nežní k manželkám vždy a všade,  žena to potrebuje. (Pohladenia, bozky, objatia.)

Pomôcky ku šťastnému manželstvu

1. modlitba: 1. osobná:  Keď sa  ty ideš modliť, vojdi do svojej izby, zatvor za sebou dvere a modli sa k svojmu Otcovi Mt 6, 6                                                               
2. rodinná, manželská:   Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Mt 18, 20                      
 
3. liturgická – v chráme, prináša pokoj a radosť. Neopúšťajte naše zhromaždenia.  Hebr  10,25
Formy modlitby:  prosebná, ďakovná, odprosujúca (kajúca), oslávna (chválitebná)
 
2. biblia, sväté písmo  – prináša múdrosť, rozvahu, inteligenciu
(existuje aj audiobiblia – počúvanie svätého písma cez internet)
 
3. svätá spoveď – hygiena svedomia, uzdravuje psychiku, potešuje
– prináša: pokoj, úspechy, radosť, manželskú pohodu
 
4. eucharistia  – Kristovo telo a krv pod spôsobom chleba i vína
 
5. zdržanlivosť  od mäsa a pôst  – výchova k sebaovládaniu a 
sebazáporu,  oslobodzuje od Diabla a od akéhokoľvek zla.

Krušná výchova

„Chceme-li být někým jiným, než po nás chce Bůh, to nám opravdu nepřinese štěstí. Skutečně šťastní budeme jen tehdy, když nám nic nebude bránit v přijetí Jeho lásky, když budeme na 100% přesvědčeni, ať se stane cokoli, že Bůh mě miluje a já na tu lásku mohu odpovídat.Proč je Jeho láska náročná? Protože chce skutečné dobro a ne jenom zdání dobra. Kdybychom po Bohu chtěli to, tak jak se někdy chovají rodiče, a spokojil se s tím, jací jsme, a nechtěl by, abychom rostli, tak bychom chtěli, aby nebyl Bohem. takoví jsou někdy rodiče-extrémně spokojení s tím, jaké jejich děti jsou, že na ně nikdy nevloží sebemenší nárok a nakonec vychovají zločince. To ale po Pánubohu nemůžeme přece chtít! On nás přijímá, jací jsme, ale chce, abychom rostli.“

http://www.vojtechkodet.cz/

Pasca ustarostenosti

Je ustarostenosť správny postoj človeka v denno- denných starostiach?
Postoj kresťana na daný problém a oslobodenie od ustarostenosti Vám načrtne prednáška publikovaná v rámci Modlitby chváľ spoločenstva Dvaja Traja vo Svidníku 13.6.2020

Prečo pokora nie je tým, za čo ju väčšina ľudí považuje?

Pokora je mnohými vnímaná ako cnosť pochybnej hodnoty, pretože sa často nesprávne vykladá tak, že na to, aby človek bol pokorným, je potrebné sa neustále podriaďovať alebo degradovať v prítomnosti iných.
Nepochopená pokora môže byť veľmi nebezpečná, ak sa chápe spôsobom, ktorý je v rozpore s jej pôvodným významom biblickej duchovnosti a židovsko-kresťanskej tradície. Ľudia s nízkou sebaúctou často interpretujú pokoru ako formu agresie a opovrhovania sebou samým. Táto „pokora“ môže byť dokonca aj formou pokrytectva alebo výhovorkou na lenivosť, keď sa úmyselne podceňujeme. Vyhýbame sa ťažkostiam súvisiacim s dosahovaním nášho plného potenciálu tým, že popierame, že sme ho vôbec schopní dosiahnuť.

Ako vychovávať v láske

Táto téma výchovy k láske bola o. Marošom Lovičom v tejto kázni veľmi pekne opísaná. K láske a viere začíname vychovávať ešte pár rokov pred počatím. Ako sme my sami boli vychovávaní, tak aj my budeme vychovávať svoje deti. Dôležité je, čím napĺňame svoju myseľ. Čo sme my sami investovali do vzťahu s Bohom. to dokážeme odovzdávať. Ak ten náš vzťah je živý, vtedy môžeme vychovávať správne. Usporiadané zdravé túžby tvoria našu lásku. Človek aj keď naplní svoje potreby, stále to nestačí, lebo máme túžby a stále chceme niečo nové. Čnosť čistoty, o ktorej o. Lovič rozpráva, je schopnosť darovať sa, myslieť na druhých, vytvárať spoločenstvo. Sebadarovanie sa, je to šťastie, vrchol lásky. Túžbu k čistote môžeme vychovávať cez 3 oblasti, ako je citlivosť, obrazotvornosť a pamäť. Dnešné rozprávky žiaľ deformujú túžbu dieťaťa, neposilňujú túžbu po dávaní a vytváraní spoločenstva. Chvála, odprosenie, prosby o požehnanie by mali byť medzi nami navzájom, alebo nami a Bohom samozrejmosťou. Toto je to, čo vychováva k zdravému životu, vychováva zdravé túžby. Pozrite si viac, kde o. Lovič rozpráva aj na konkrétnych príkladoch, ako vychovávať k láske.

7 najčastejších „digitálnych“ chýb rodičov

Vychovávať deti nebolo nikdy jednoduché. Každá doba so sebou priniesla niečo nové a náročné. Dnes je pre rodičov výzvou vychovávať deti vo svete digitálnych technológií – vo svete smartphonov, tabletov, mobilných aplikácií. Aké sú v tejto oblasti najčastejšie rodičovské prešľapy?

  1. Bez hesla

Nezodpovednosť rodičov sa prejavuje už v tom, že nemajú zaheslovaný svoj mobil, prípadne dieťa pozná PIN kód.Keď sa dieťa dostane k rodičovskému mobilu, samo ho odblokuje a najčastejšie smeruje na YouTube, prípadne k hrám či iným aplikáciám. To isté sa môže nekontrolovateľne diať pri tablete, pri počítači, pri prístupe k wifi…

  1. Bez argumentov

Rodičia nevedia dieťaťu vysvetliť, prečo hneď nedostane taký smartphone či tablet, po akom túži. Nechajú sa ľahko ovplyvniť tlakom okolia a neraz si všetko dieťa vydranká plačom či prosíkaním a sľubovaním zázrakov. Rodičia nevedia pred deťmi ustáť svoje rozhodnutia a zákazy. 

  1. Bez dobrého príkladu

Rodičia zabúdajú, že sú aj v tejto oblasti vzorom pre svoje deti. Podceňujú fakt, že ich deti pozorujú a napodobňujú. Rodičia sú často zlým príkladom toho, koľko času stráviť s mobilom v ruke – vstávajú s mobilom, zaspávajú s mobilom, varia s mobilom, oddychujú na gauči s mobilom, šoférujú s mobilom a podobne. 

  1. Bez záujmu

Rodičia sa s deťmi málo rozprávajú a zaujímajú o veci, ktoré ich bavia. Treba sa zhovárať s deťmi aj o technológiách, ale bez technológií. Mať čas na pokojný rozhovor z očí do očí, s úprimným záujmom o dieťa – to dnes uniká mnohým rodičom.  

Pokračuj v čítaní

10 jednoduchých spôsobov ako „odstaviť“ dieťa od smartfónu či tabletu

Nové technológie môžu byť z mnohých hľadísk veľkou pomocou. Pri mojej práci neuropsychológa používam rôzne programy na zlepšenie spomienok pacientov s amnéziou, programy, ktoré sprostredkujú hlas pacientom, ktorí nemôžu hovoriť alebo zaznamenajú frekvenciu a trvanie epileptických záchvatov.

Avšak, vieme aj, že tieto zariadenia môžu zasahovať do normálnych funkcií mozgu, ako sú pozornosť, koncentrácia či sebaovládanie, a že väčšina expertov odporúča, aby ich nepoužívali deti, najmä nie v prvých rokoch života.

Ďalším aspektom používania tabletov a smartfónov malými deťmi je, že podľa viacerých vedeckých štúdií môže byť používanie týchto zariadení návykové. Tento efekt bol dokázaný u dospelých, a hoci nie je úplne jasné, aký dopad môžu mať tieto zariadenia na malé deti, predpokladáme, že bude ešte väčší, keďže detský mozog sa stále vyvíja. Ak vaše malé deti používajú tieto zariadenia, mohli ste si pravdepodobne všimnúť, ako si vyžadujú telefón počas celého dňa a ako sa rozhnevajú, ak im ho nedáte, alebo ako stratia sebaovládanie, keď ich požiadate, aby ho vrátili.

Pokračuj v čítaní

Zvládání životních krizí 2/2

Bauer Jiří –  Základy psychológie – Zvládanie životných kríz. 2/2

Náročné životné situácie.  Kľúč k vyrovnaniu sa so stresom. Očakávaná a neočakávaná kríza. Coping – zvládanie stresu.  Stratégia. Získanie nadhľadu. Narcistické obranné mechanizmy. Časový manažment. Prirodzené relaxačné techniky.

 

Jak vychovávat svaté a ne jimi manipulovat

 
A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, aby dokonale připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova, dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti. (KMS)Při výchově do Kristova charakteru si musíme dávat pozor na manipulaci.
Mezi výchovou a manipulací je v praxi nepatrný, avšak v důsledcích zásadní rozdíl. Původ výchovy nalezneme už v Božím plánu s lidmi. Adam s ženou nerozeznávali dobré a zlé, byli postaveni do zahrady Eden, aby ji obdělávali, střežili a rozmnožili se. Bůh, který je chtěl vychovávat, si poznání dobrého a zlého ponechal ve svých rukách.Podobným způsobem jednáme i my.
Jako rodiče víme, co je zlé a dobré, a proto své děti před zlem chráníme a postupně vychováváme.Gn 1,28-30: I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby“ … Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.Gn 2,15-18: Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A Hospodin Bůh člověku přikázal: „Z každého stromu zahrady smíš jíst. Ze stromu poznání dobrého a zlého však nejez. V den, kdy bys z něho pojedl, propadneš smrti.“
Psychologická definice výchovy říká: Výchova je zvláštní druh činnosti. Je to proces cílevědomě zaměřený na utváření a rozvoj duchovních, duševních i tělesných vlastností lidí. Pod Boží výchovou rostou učedníci ve služebníky. Hospodin s nimi jedná ve svobodě a očekává od nich odpovědnost ve službě. 1K 13,11: Dokud jsem byl dítě, mluvil jsem jako dítě, smýšlel jsem jako dítě, usuzoval jsem jako dítě; když jsem se stal mužem, překonal jsem to, co je dětinské. Ďábel chtěl člověka získat pod svůj vliv, a proto Boha ve výchově „napodobil“. Uvedl muže a ženu do sebeklamu o jejich svobodě. Vysvětlil jim, že v závislosti na Bohu fakticky svobodní nejsou a svobodu naleznou až když poznají dobré a zlé a budou jako Bůh sám.
Manipulace je jen ďábelskou napodobeninou Božího laskavého vedení. Gn 3,1-5: Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: »Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.«“ Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“ Protože lidé byli stvořeni ke svobodné a dobrovolné závislosti na Bohu, stali se svým činem poddanými (otroky) ducha vzpoury (Ef 2,1-2). Ďábel není vychovatel ani tvůrce, proto mění Boží výchovu za manipulaci.
Udržuje člověka v klamných představách o domnělé svobodě, ve lži a nutí ho k činům, které chce skrze něj uskutečnit. Definice manipulace podle Slovníku cizích slov: Manipulace je odborné, složité nebo nekalé zacházení s něčím, zpracovávání vědomí lidí. Termín manipulace pochází z latinského slova manus = ruka (tzn. s něčím zacházet, s něčím cíleně pohybovat nebo něco cíleně za určitým účelem řídit). Všechny tři obecné významy dokreslují obraz manipulace v duchovním smyslu a často ji není snadné odhalit. Jde o nekalé, křivé a pokrytecké jednání, zpracování vědomí druhých lidí tak, aby se stali nástroji k vykonání vůle někoho jiného.

Pokračuj v čítaní

Měli bychom mít odvahu udělat velký krok dopředu, že se vrátíme zpátky

Max Kašparů 4. díl: Měli bychom mít odvahu udělat velký krok dopředu, že se vrátíme zpátky, jak to máte v názvu. Vrátit se do minulosti a poučit se z toho, co bylo dobré.

V minulém, třetím díle rozhovoru s profesorem Maxem Kašparů, jsme se bavili o budoucnosti a takové téma se samozřejmě neobejde bez toho, že bychom mluvili o dětech. O jejich výchově, schopnostech, o rodičích i škole. A pan profesor doslova řekl: „Jedna učitelka mi nedávno řekla, že má ve třídě 27 děti a z nich sedm s ADHD. Ať se na mě nezlobí lékaři, psychologové, rodiče ani učitelé, ale já na tuto diagnózu prostě nevěřím. Mladý chlapec, kterého se nedotkla výchova, který nedostal žádné přirozené základy chování, který neví, co se má a nemá, neumí rozlišovat mezi dobrem a zlem, se chová uzurpátorsky a nevychovaně. A protože nemůžeme říci, že je nevychovaný, tak mu dáme nálepku ADHD. Čili on není nevychovaný, ale je nemocný – a tak mu nasadíme léky na uklidnění. Tím jsme ale vůbec nic nevyřešili.“ Jsou to závažná slova. O to závažnější, že pan profesor hovoří z pětačtyřicetileté zkušenosti dětského psychiatra. A v debatě o dětech budeme pokračovat i dnes, samozřejmě opět s profesorem Maxmiliánem Kašparů.

Celý rozhovor, včetně textového přepisu, na: https://www.kupredudominulosti.cz/kas…

Rozbíjení vztahů mezi lidmi a prosazování nepřirozených tendencí je úmysl

Max Kašparů 3. díl: Rozbíjení vztahů mezi lidmi a prosazování nepřirozených tendencí je úmysl, protože tak jsou lidé uváděni do zmatku a snadno ovladatelní Namísto dlouhého úvodu přečtu několik titulků z novin, časopisů a agenturních zpráv: „Šesťačka vrazila učiteli facku, spolužáci útok podporovali a bavili se. Školáci nezvládají čtení ani porozumění textu, zjistila inspekce. Stát nepodporuje mimořádné nadané děti, inkluze je shazuje do průměru. Proč se naše děti navzájem vraždí? Británie hledá vysvětlení útoku noži. Na dětského psychiatra se čeká i půl roku, lékařů přibývá, ale nestačí to. Násilí na českých školách roste, přituhuje. Mají vzdělávat děti, jenže polovině učitelů hrozí vyhoření. Lidstvo rychle hloupne, ukazuje mezinárodní výzkum inteligence.“ Jestli na něčem můžeme opravdu silně pozorovat negativní změny v západní společnosti, tak jsou to mezilidské vztahy, krize vzdělávání a školství – a porozumění si s mladou generací. Jsou to jevy zásadní, ale adekvátní pozornost se jim nevěnuje. O tom, jak se mění naše děti, mládež a jak se na tom podílíme my sami, si dnes budeme povídat s člověkem povolaným, psychiatrem a soudním znalcem v tomto oboru, hypnoterapeutem, knězem – a kromě toho také pedagogem a spisovatelem, profesorem Maxmiliánem Kašparů.

Celý rozhovor, včetně textového přepisu, na: https://www.kupredudominulosti.cz/kas…

  • Preložiť – Translate