Chvály


Budem Tě uctívat 33 minut chvály obsahuje tyto písně:

Dosvědčujte svatost Pána zástupů,
Ty jsi Spasitel můj a lékař,
Jenom ve Tvých ranách je uzdravení,
Nesem Vám požehnání, Stojíš u dveří a tlučeš,
Svatá krev, Víc Tě znát,
Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy,
Ty si dobý Pán / Keby sa hory rútili /,
Ty jsi vzkříšený můj Pán,
V Jeho jménu,
Teď přichází Tvoje sláva, 
Já už nechci víc, než chválit jméno Tvé,
Je za to zaplaceno, Uctívám jméno Ježíš, 
Volá Ježíš ovce ztracené, 
Musíš se znovu narodit, 
Skrze Ježíše přinášíme Bohu oběť chvály,
 Ježíš, to jméno chválím a vzývám,
My nesem Kristovu záři. 


Viac: https://zmozek-pisne.hradiste.cz/index.php?AKCE=DETAIL&ID=172

Comments are closed.