• Tematické bloky

Oblečiem si chválu

Striasam zo seba bohatstvo tohto sveta,
Nech znovu vidím Ťa,
Nech znovu počujem Tvoj hlas

Striasam zo seba bohatstvo tohto sveta,
Nech znovu vidím Ťa,
Nech znovu počujem Tvoj hlas

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate