• Tematické bloky

Čo znamená odvolať sa na Ježišovu krv?

Je bežnou praxou mnohých kresťanov, najmä charizmatických a letničných používanie terminológie „odvolávam sa  na Ježišovu krv“. Zvyčajne sa to robí pri modlitbe nad niekým, koho trápia démoni, aby ho oslobodili od ich kontroly. Vo väčšine prípadov sa má použiť Kristovo poverenie zverené veriacim, aby  vykonávali Jeho prácu tu na zemi.

Všimnite si dva odkazy Písma súvisiace s touto myšlienkou:

Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí. (Lukáš 10:19).

Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi(Jn 14, 12).

Pretože sa to uvádza v Písme,  nemala by vystať  žiadna otázka o použití Kristovej autority na dosiahnutie veľkých vecí pre Jeho kráľovstvo.

Celá myšlienka delegovanej autority je určite biblická a potrebná pre naplnenie Božieho zámeru pre Jeho stvorenie.

S touto skutočnosťou je nevyhnutné mať na pamäti, že táto autorita je založená na sile Kristovej krvi. Väčšina z nás vie, že skrze Jeho obetu na Kalvárii sme boli obnovení pre Boha skrze Ježišovu krv. A hoci sme ešte naplno nevstúpili vstup do Božej prítomnosti, stále máme Jeho autoritu pre vybojovanie Jeho víťazstva na Kalvárií práve teraz,už tu na zemi.

Naučiť sa „odvolať sa na krv“ má dokonca ešte väčší význam.  Pozrime sa na proces obhajoby, pokiaľ ide o určitý druh judikatúry. Týka sa to obvinení Satana proti veriacemu. „Vtedy som počul hlasný hlas, ktorý hovorí v nebi:

A počul som mohutný hlas volať v nebi: „Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom.(Zjv. 12:10).

Premýšľajte o takmer neustálom pocite viny nielen za súčasné hriechy, ale aj za hriechy z minulosti. Mnohí veriaci trpeli mučiacimi myšlienkami, keď im démoni pripomínali svoj predchádzajúci svetský život. Väčšina z nich vie, že sú odpustené, ale stále sa nemôžu zbaviť odsudzujúcich myšlienok.

Pozrite sa na to, ako „odvolanie sa na krv“ vyrieši náš súdny spor týkajúci sa hriechu. Na súde, keď sudca požiada odporcu: „Máte niečo na svoju obhajobu?“, obhajoba je buď priznanie viny, obhajovanie neviny alebo žiadna. Keď sa Ježiš stane našim obhajcom prostredníctvom nášho vzťahu s Ním a Nebeský sudca sa nás spýta: „Ako obhájiš spôsob života, akým si žil svoj život na zemi?“ ten, kto rozumie univerzálnej jurisprudencii, vie, že sa nedá obhájiť vinného. Vie, že je vinný.

Ale kvôli cene, ktorú už zaplatil jeho právny zástupca, vie aj to, že už nemôže obhajovať obvinenie – alebo mu dokonca odporovať. Takže jeho odvolaním sa stáva „Ježišova krv “, jediná obrana, ktorá zabráni, aby sám zaplatil večnú cenu. Osoba, ktorá sa odvoláva na Kristovu krv, uznáva, že jej osobná spravodlivosť nie je dostatočnou obhajobou na súde. Hovorí: „Nemôžem ponúknuť žiadny iné odvolanie,  iba to, čo som ponúkol a to je Ježišova krv.“

Preto sa obraciame na niečo, čo pre nás môže urobiť a čo pre seba nemôžeme urobiť – „Vaša Ctihodnosť, odvolávam sa na Ježišovu krv. Nemám inú obranu. “Či sa už vyššie uvedený scenár odohráva presne týmto spôsobom,nevieme,  jedna vec je však istá. Nemáme žiadnu inú obranu proti nášmu hriechu a hriešnosti okrem Kristovej krvi.

Zdroj: https://www.charismanews.com/opinion/42944-what-does-it-mean-to-plead-the-blood-of-jesus

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate