Destrukcja Emocjonalna.

Destrukcja – powolne dążenie do zniszczenia. Może brak siły i hroniczne zmęczenie jest czymś więcej niż chorobą? Fragment nauczania ks. Dominika Chmielewskiego obrazujący przykłady przekleństwa w ukrytej chorobie wyjaśniający istotę oddziaływań złego ducha.

Comments are closed.