• Tematické bloky

Duch manipulácie – Alexander Barkóci

Svetlo, ktoré dáva Boh človeku, aby sa podelil s inými a nie aby ich manipuloval.  “ …dostala som Slovo pre Teba…“

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate