Duchovní boj – Kristovo víťezství nad světem, telem i mocnostmi temna

Z obsahu:

1. Boží zbroj:Zamyšlení nad Efezským 6, 10-20

Moc musíme v duchovním boji uplatňovat s velkou obozřetností, abychom si byli jistí, že ji uplatňujeme správnym způsobem a proti správnemu nepříteli.

2. Pozor na Satanovy ostny

Sedm způsobů, kterými se nepřítel snaží ochromit pastory.

3. Tři perspektivy na duchovní boj z pera českých autorů

4. Souboj ideí, konceptů a myšlenek

Duchovní boj se často odehrává v oblasti idejí, konceptů a myšlenek. Jak se tedy mohou pastoři a křesťané obecně sebavědomě do této bitvy postavit?

5. Životní filosofie a neviditelný svět

Nesprávne zformovaná životní filosofie je nebezpečná a snadno podléha démonickému klamu. Avšak správne zformovaná filosofie založená na biblické pravdě umožňuje veřícím rozpoznat démonickou aktivitu a ovlivnit jejich reakci na neviditený svět.

6. Démonické síly a život křesťana: Jakým způsobem ďábel ovlivňuje veřící

Písmo potvrzuje realitu  duchovního světa. Západní křestané, včetně evangelikálů a letničných, jsou však jen s velkými obtížemi schopni vysvětlit a popsat tuto neempirickou dimenzi reality. Špatná diagnóza tak může bránit v nalezení východisek pro ty, kdo bojují s problémy.

7. Obnovení vztahu

Jakmile jednou člověk zažije úžasnou zkušenost Boží lásky, milosti a odpuštění, těžko bude v životě hledat jiné uspokojení.

8. Kompletní letniční serie: 4. část

Křest v Duchu svatém je oddělená zkušenost.

9. Malé lištičky

Existuje mnoho lištiček, které mohou ničit náš život. Naši vinici však  nemusíme hledat sami. Kristus nám může pomoci.

10. Boží velikost

Text Izajáš 40, 12-31.

 

Magazín s článkami k stiahnutiu:

Magazin_prakticke_letnicni_teologie_01_2015

Zdroj:

Magazín PLT 2015/01: Duchovní boj

 

 

 

 

 

Comments are closed.