Grafologie a jasnovidectví

Grafologie       

Grafologie se pokouší podat charakteristiku člověka na základě jeho rukopisu. Jsou ovšem někteří grafologové, kteří mají jasnovidecké schopnosti. Mnozí o nich vědí, jiní si je neuvědomují.

Jasnovidectví

Jasnovidectví patří do okultní oblasti. Pokud někdo jako jasnovidec vykládá charakteristiku člověka z jeho rukopisu, je nutno takovou metodu odmítnout, protože se za ní skrývá nebezpečí.

Spiritismus

Mistrovský podvod     

Spiritismus je velmi úspěšný. Rozumí se jím domnělá komunikace s mrtvými. Ve spiritismu se zjevují mrtví a duchové a komunikuje se s nimi. Bible, Boží slovo, výslovné zakazuje „doptávání se duchů mrtvých“. A jestliže k tornu ještě přidáme biblický výrok, že mrtví „nevědí nic“, pak se bezpochyby jedná o satanův mistrovský podvod.

Hýbání stolku a skleniček     

V mnoha kruzích se provozuje jako společenská hra tzv. „hýbání stolku“ nebo „hýbání skleniček“. Kdo před vážným životním rozhodnutím hledá odpověď pomocí hýbání stolku nebo skleniček, nechává si vlastně radit satanem, i když tato metoda vypadá nevinné a zajímavě. Nenechme se však oklamat. Bůh takovým způsobem informace nepodává. Touto cestou nám nenabízí svou pomoc nikdo jiný než satan. A za jeho službu musí každý zaplatit. A zde důrazně varuji i před tím, aby se někdo zúčastnil takových „her“ třeba jen jako divák. I v takovém případě se každý vždy ocitá na „nepřátelském území“ a i takové nevinné „dráždění nepřítele“ muže přijít velmi draze.

Smutní rodiče

Jsou výše zmíněné praktiky skutečně hříšné? Hovoříme-li jako rodiče se svými dětmi, určitě jim říkáme: „Když budete mít nějaký problém, když něco budete chtít vědět, když vám něco bude chybět, pak přijďte za námi. Přijďte za tatínkem nebo maminkou a nebojte se nám svěřit. Vždy vám chceme jen pomoci. Jsme tu pro vás.“

Jednoho dne se však dozvíme, že naše děti šly k sousedovi, aby se mu svěřily se svými problémy, a čekají od něho radu. Jak se jako otcové a matky budeme v takové situaci cítit? Bude nám to lhostejné?

Budeme si i nadále myslet, že máme ty nejlepší děti na světě a že klidně mohou důvěřovat více sousedovi než nám? Ne, naopak! Zarmoutí nás to a budeme se ptát, proč nám děti přestaly důvěřovat a začaly hledat pomoc a oporu u cizích lidí. Nedostatek jejich důvěry nám bude dělat starosti a hluboce se nás to dotkne. Jenže právě tak zarmucujeme Boha, když hledáme pomoc u satana a využíváme jeho služeb. Tím dáváme najevo, že jsme přestali Bohu důvěřovat, a místo abychom hledali řešení svých otázek u něj, obracíme se na satana.

Neztrácejme čas

Chci vás povzbudit, abyste Bohu vyznali všechny urážky, kterými jste se proti němu provinili. Vyznejte je jako hřích a proste o od­puštění. Ježíš vám chce odpustit. Čeká jen, že k němu přijdete. K němu se můžeme obrátit kdykoliv. A pokud to neuděláme hned, ztrácíme čas.

Ježíš je připraven pomoci hned. Ukažte, že nesouhlasíte s ďáblem, a obraťte se s důvěrou na Ježíše Krista. Ježíšova pomoc a odpu­štění platí i pro vás. Přijměte je. Chcete-li vědět, jak to prakticky udělat, pak si přečtěte čtvrtou kapitolu této knihy: „Cesta osvobození‘.

 

Celý článok na:

https://docs.google.com/file/d/0BzLgQVb3GeO_Rnp2V196RU8yMk0/edit

Comments are closed.