• Tematické bloky

Hell Experience of Ex-Satanist – Skúsenosť s peklom bývalého satanistu

John Ramirez bol uctievačom démonov, mal od nich duchovnú moc. Bol to vysoko postavený satanistický kňaz v New Yorku. Jedného dňa ho jeho priateľka pozvala do kostola. Bol oslobodený od démonov. Teraz káže evanjelium. Jedine Ježiš je cesta do neba.

(zdroj YouTube)

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate