How to defeat the Jezebel Spirit Gods way

Duchovný boj s duchom Jezabel vyžaduje trpezlivosť každého, kto sa ho chce zriecť. V prvom rade je potrebná pokora, denné čítanie Božieho Slova, uvádzanie ho do vlastného života, priznanie si, že nie je všetko s mojím správaním v poriadku ( podľa ovocia ich spoznáte – rozpad vzťahov, ponižovanie druhých, útoky voči autoritám, rozvody v rodine, úrazy- najmä hlavy). Víťazstvo je v denno dennej práci na zmene vlastného charakteru. Víťazstvo je dosiahnuteľné iba v spolupráci s Duchom Svätým…zmenou životného štýlu- vypnutím TV, Facebooku a zrieknutím sa všetkých vecí, ktoré zaberajú miesto v tvojej mysli…

Comments are closed.