Výklady Božieho Slova

Výklady Božieho slova od učiteľov, ktorí obohatili o svoj náhľad na Božie slovo a odporúčame ich každému kresťanovi.

Výklady Biblie od brata McGee:

http://biblia.samsely.sk/Biblia/McGee.html

Kázne a vyučovania P. Hanes:

http://biblia.samsely.sk/Biblia/Hanes.html

Kázne a vyučovania J. Bán:

http://biblia.samsely.sk/Biblia/Ban.html

Comments are closed.