Jak jednat s narcistou

S narcisty je opravdu těžké vycházet. Jejich mysli jsou omezené, protože jim neumožňují zaměřovat se na cokoli jiného než sami na sebe a jejich světy jsou úplně okleštěné na vnitřní prožitky, zatímco nejsou schopni vnímat věci zvnějšku. Existuje mnoho příčin pro tuto poruchu a také mnoho forem narcismu, ale existuje také několik základních pravidel a pouček, které vám pomohou s těmito lidmi jednat.


Dlouhodobé jednání s narcistou

1 Naučte se rozpoznávat narcisty. Než se začnete tímto slovem ohánět, uvědomte si to, že někteří lidé mají narcistické tendence, ale netrpí přímo narcismem. Když se naučíte znaky pravého narcisty, budete schopni se jim vyhnout a naučit se jednat s těmi, které již máte ve svém okolí.

 • Narcistům chybí empatie. Tento znak je velmi důležitý, dokonce důležitější než posedlost narcisů sebou samými. Narcista není schopen pochopit názory jiných lidí ani jejich pocity, takže jedná pouze aby uspokojil své vlastní potřeby. Když například někdo v práci dostane povýšení a lidé mu gratulují, narcista má potřebu obrátit veškerou pozornost na sebe a mluví o tom, proč měl místo tohoto člověka dostat povýšení on, nebo začne mluvit jednoduše sám o sobě. [1]
 • Narcista nechápe pořádně ani své vlastní činy. Musí být neustále obdivován a musí se cítit váženě. Také musí mít pocit, že ho všichni stále opečovávají.
 • Pokud nevíte, zda jednáte s narcistou, položte si několik otázek. Chová se podezřelý člověk jako kdyby se celý svět točil kolem něho? Musíte mu zalichotit, aby byl schopen vám chvíli věnovat pozornost? Když s ním nesouhlasíte, snaží se vás umlčet? Jsou vaše pocity často odsouvány na vedlejší kolej? Točí se všechny rozhovory pouze okolo údajného narcisty? Pokud jste si na tyto otázky odpověděli kladně, pravděpodobně skutečně jednáte s narcistou.

2 Zamyslete se nad svými vlastními potřebami.[2] Pokud potřebujete někoho, kdo by vám poskytnul podporu a pochopení, je nejlepší omezit styk s narcistou a najít si lidi, kteří vám budou schopni dopřát to, co hledáte. Na druhou stranu pokud vám narcista přináší jiné potěšení a nehledáte u něho podporu, přátelství nebo vztah může prozatím klidně fungovat.

 

 • Musíte se ujistit, že si neškodíte tím, že zůstáváte s narcistou v kontaktu. Pokud spolu například chodíte, je velmi důležité se nad tím zamyslet, protože spolu trávíte hodně času.
 • Pokud vás vyčerpávají nároky narcisty (neustálá potřeba uznání, chvály, pozornosti a trpělivosti), budete muset přehodnotit váš vztah. Pokud vás nějakým způsobem využívá (manipuluje s vámi, ponižuje vás, chová se k vám povýšeně), musíte vztah ihned ukončit, protože je pro vás nebezpečný.

3 Uvědomte si omezení narcisty. Pokud je pro vás tento člověk důležitý, budete se muset naučit žít s jeho poruchou. Přestaňte po něm chtít pozornost nebo podporu, kterou vám nedokáže dát. Když to budete dělat stále dokola, budete stále jen zklamaní a frustrovaní, což váš vztah nakonec zničí.

 • Řekněme například že máte kamaráda Boba, který je narcista. Nesnažte se s ním řešit své problémy, protože on nebude schopen se do vás vcítit a každý rozhovor stočí rychle zpět na sebe.

4 Definujte si svoji vlastní hodnotu.[3] V ideálním případě byste měli svoji hodnotu měřit jinak, než pomocí cizí podpory. Pro mnoho lidí ale jejich vlastní hodnota znamená to, zda si jich váží ostatní lidé. Pokud hledáte pochopení a podporu, neříkejte si o ně narcistovi, protože ten vám je nikdy nebude schopen poskytnout.

 • Uvědomte si, že i když se narcistovi svěříte, nebude schopen uvědomit si hodnotu toho, co jste mu řekli. Možná toho dokonce využije k tomu, aby s vámi manipuloval. Buďte tedy opatrní s tím, co mu řekněte.
 • Nezapomínejte na motto každého narcisty: „Já, já, já!“ Když s nějakým z nich jednáte, budete muset postupovat v souladu s tímto mottem.

5 Snažte se mít soucit. Možná se to snadno řekne, ale uvědomte si, že i přes své sebevědomí, které narcista dává najevo, je hluboko uvnitř skutečně nesmělý a vyžaduje neustálé uznání od ostatních lidí. Kromě toho narcisté nežijí svůj život naplno, protože nejsou schopni prožívat velké množství pocitů.

 • Neznamená to, že byste jim měli dovolit, aby si s vámi dělali, co budou chtít. Znamená to, že byste neměli zapomínat na to, že i oni jsou lidské bytosti, které se neumí spojit s ostatními lidmi. Často se jim to stane proto, že je vychovali narcističtí rodiče.
 • Uvědomte si také to, že narcista nechápe pojem bezpodmínečné lásky. Vše, co udělá, dělá za účelem získání nějakých výhod, což je opravdu smutné. Takový život je velmi osamělý.
 • Pomůže vám, když si uvědomíte, že jeho negativní chování je pouze projekcí jeho vlastní nenávisti k sobě a pocitů méněcennosti.

Comments are closed.