Je nebezpečné chtít zdraví za každou cenu!

Když nám Bůh ve své vševědoucnosti nesplní naše přání a ne­uzdraví nás, snadno podléháme pokušení přijmout nabídku Boží­ho protivníka. S přáním uzdravit se za každou cenu hledá­me neuváženě, vědomě nebo nevědomě, pomoc a útěchu u satana.

V čem Bůh nespolupracuje     

 Pokud jde o zdraví, smíme Bohu předkládat své prosby. Bůh je vyslyší způsobem, který je pro nás nejlepší. Jestliže však jako smrtelní lidé chceme všemocnému Bohu poroučet, je to opovážlivost.

Ďábel číhá      

Boží protivník naproti tomu pěkně čeká, až dostane rozkazy. Kdo např. „hojí popáleniny“ nebo praktikuje jiné okultní zvyky, dává vlastně satanovi rozkazy. Zde není vůbec rozhodující, že léčitel nejdříve odříká Otčenáš nebo vzývá Trojici. Tajemství úspěchu spočívá v kouzelné formuli, která je zpravidla nesrozumitelná a je vyslovena šeptem. Tím se předává satanu příkaz, aby pomohl. Satan skutečně pomůže a vytoužené uzdravení se dostaví.

Údajně pravé uzdravení       

O jaké   uzdravení se však v takovém případě jedná? Slyšel jsem o případu jednoho muže s rakovinou žaludku. Veškeré lékařské pokusy zklamaly, a tak muž přednesl svou prosbu Bohu. Ten však jeho modlitbu nevyslyšel. Dotyčný si však přál být uzdraven „za každou cenu“. Nakonec se obrátil o pomoc k jednomu člověku, který „magicky zaříkával“. Úspěch byl úžasný. Pacient přestal cítit jakékoliv bolesti. Dařilo se mu dobře a cítil se výborné. Toto zlepšení nakonec přesvědčilo i jeho příbuzné. „Muselo to být pravé u zdravení, „říkal i.

Zanedlouho však tento muž náhle zemřel. Pitva ukázala, že příčinou smrti byla rakovina žaludku. To všechny šokovalo. Ono domnělé uzdravení na základě magického zaříkávání zjevně jen odstranilo bolesti, zatímco nemoc samotná zůstala nevyléčena.

 

Celý článok:

https://docs.google.com/file/d/0BzLgQVb3GeO_Rnp2V196RU8yMk0/edit

Comments are closed.