Ježišu, Kráľu

Ježišu Kráľu neba i zeme – pieseň z Jednotného katolíckeho spevníka v podaní Zborov a v spolupráci s www.svetlosveta.sk

Comments are closed.