• Tematické bloky

Komunikácia & manželstvo

– Komunikujeme navzájom v manželstve správne?
– Máme určité zásady a prejavy  vzájomnej úcty?
– Nemanipulujeme svojich partnerov?
– Ako hladať východisko z problémov, nenaplnených túžob, potrieb.
– Sú hranice v manželstve potrebné?

 

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate