Kouzlo pověry a její důsledky

V parném létě pracoval klempíř na hliníkové střeše a měl na sobě jen kalhoty. Protože sluneční paprsky se od hliníku silně odrážely, zanedlouho pocítil jejich účinek. Bylo však už pozdě, na kůži naskakovaly puchýře a dostavily se téměř nesnesitelné bolesti. A tu si vzpomněl, že jeho strýc umí spáleniny léčit.

Vyhledal ho tedy a byl nemálo udiven neobvyklým léčebným postupem. Strýc se nejprve se pomodlil otčenáš, pak foukal na spálené tělo a přitom potichu mumlal nesrozumitelné kouzelné zaříkávadlo. Bylo pozoruhodné, že téměř okamžitě se zmírnily bolesti a za krátkou dobu se spáleniny úplně zahojily. Klempíř mohl na vše zapomenout.

Čarodějnický mistr

Roky pomalu ubíhaly, až se strýc jednoho dne musel zodpovídat před soudem za nedovolené „léčení“ a „čarodějnictví“. Proces vzbudil v okresním městě velký rozruch. Lidé se dozvěděli o za­rážejících léčebných metodách. Vypadalo to, jakoby se soud odehrával v „temném středověku“. Obžalovaný „čarodějnický mistr“ se však vůbec necítil být vinen, protože jeho jediným přáním prý bylo pomáhat lidem v jejich nouzi. Řekl, že v žádném případě nechtěl nikomu konkurovat.

Prastaré tajemné recepty

Klempíř, který si nechal vyléčit spálenou pokožku, ovšem už jako dítě okusil zvláštní strýčkovu pomoc. Měl křivici, kterou strýček vyléčil „sympatií“ nebo „modlitbou o uzdravení“. Hoch se tenkrát uzdravil bez jakéhokoliv lékařského ošetření a léků. A tak není divu, že kdykoliv se objevil nějaký problém, musel vždy pomoci strýček svými „prastarými tajemnými recepty“.

Nemohl se modlit

Jednou se klempíři dostala do rukou bible. Velmi si přál, aby ji lépe poznal, a tak začal pravidelně navštěvovat biblické hodiny, kde se bible studovala. Ale věci se vyvíjely nějak podivně. Ve věcech víry se nemohl dostat ani o píď kupředu. Chtěl se modlit, ale nešlo to. Klempíř byl bezradný. „Vždy, když pokleknu k mo­dlitbě,“ postěžoval si, „vyslovím jednu nebo dvě věty – a pak si už na nic nemohu vzpomenout. Nevím, za co bych se měl modlit.

 

Začnu znovu od začátku, ale paměť mi opět vypoví službu. Po několika neúspěšných pokusech na mne padne taková únava, že bych okamžitě usnul… Nemohu se prostě modlit.“

Ztráta paměti

Tento klempíř měl problémy též se čtením Bible. Četl ji rád, ale i zde se projevovala ztráta paměti. Stěžoval si: „Bible je moje nejoblíbenější kniha. Jen těžko ji odkládám. Je ale zvláštní, že vždy, když Bibli po čtení zavřu, nemohu si vzpomenout na nic, co jsem četl. I kdybyste mě zabil, nevím nic. Ve chvíli, kdy Bibli zavřu, přestane moje paměť fungovat.“ Další jeho vyznání odhalilo jiný problém. Přiznal se: „Jsem úplně posedlý žárlivostí a velmi tím trpím.“

Zázračný léčitel

Na svého strýčka – „zázračného léčitele“ – však nenechal dopustit.  Nemohl pochopit, proč takový „dobrodinec lidstva“ musel být postaven před soud. „Vždyť tak úžasně pomohl mně i jiným“, myslel si.

Mají ony zvláštní stavy klempíře nějakou souvislost se službami „zázračného léčitele“, který pracoval nejenom s bílou a černou magií, ale i s jinými okultními praktikami? Jedná se zde o dů­sledky pověry?

Comments are closed.