Listy z neba #1: Úvod k listu 7 zborom zo Zjavenia Jána

Úvodné vyučovanie k štúdiu Ježišových listov 7 zborov knihy Zjavenia Jána – do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tyatíry, Sárd, Filadelfie, Laodicei.

Comments are closed.