Manipulace v mezilidských vztazích

Manipulácia v medziľudských vzťahoch.

-čo je manipulácia?

-prečo manipulujeme?

 -čo manipulácia spôsobuje?

 -príklady bežnej manipulácie

 – citové vydieranie a vyvolávanie pocitu strachu

 – ako sa naučíme komunikovať, aby sme nevyvolali pocit viny alebo strachu?

 – ako sa brániť manipulácií?

 -ako dať najavo, že sa cítime manipulovaný

 

Comments are closed.