• Tematické bloky

Manipulatívna partnerka.

V dnešnom článku si povieme o fenoméne modernej doby. Je ním manipulatívne správanie v partnerskom vzťahu. Prečítajte si príbeh Petra z Trenčína, ktorý sa oženil s manipulátorkou.

Krásna, vždy pekne upravená, inteligentná, vzdelaná, šarmantná, nešetriaca chválou. Cítil som, ako život pri nej dáva zmysel, ako mi vychádza všetko, čo som si vždy želal. Konečne som stretol pravú lásku a bolo to nádherné. Ani vo sne by minenapadlo, že táto milá osoba je v skutočnosti bezohľadný manipulátor. Čas pomaly plynul, náš vzťah sa rozvíjal a kdesi v hĺbke mysle sa objavili prvé pochybnosti, prvé zlé znamenia. Namiesto prosby „prišiel by si po mňa?“ som zrazu počul oznámenia „môžeš po mňa prísť o druhej!“, „môžeš mi umyť auto!“. Svojich priateľov a rodinu som videl čím ďalej, tým menej; milovanie som si musel niečím zaslúžiť; tichá domácnosť bola bežný nástroj nátlaku; presne mierené lichôtky sa menili na sarkazmus; jej nepredvídateľné zmeny správania ma držali v neistote; nesúhlas, či kritiku, som dusil hlboko v sebe; neustále sa vyťahovali moje staré pochybenia a robili sa z nich obrovské drámy.

S dlhším spolužitím a deťmi prišlo otvorené citové vydieranie. Pocit, že som k nej pripútaný, cítim zodpovednosť za rodinu a nemôžem len tak odísť, dal voľnosť jej skutočnej povahe. Neustále som počúval: „každý dobrý rodič by to robil inak“, „keby si nás mal rád, urobil by si …“. Vyvolávala konflikty pre maličkosti a nepomáhala žiadna moja snaha o normálne spolužitie. Po rozvode používala deti ako nástroj vydierania a na súde bezostyšne klamala, aby ma pripravila o všetok majetok. Neustály stres vyryl do môjho zdravia hlbokú brázdu…. S odstupom času som sa pýtal sám seba: „ako som sa mohol byť taký slepý?“ „prečo som neodišiel skôr?“

Prečo som neodišiel skôr? Ako všetky otázky s PREČO na začiatku, je to skôr výčitka, ako otázka. Výčitka, ktorá prichádza, keď je už neskoro. Myslíte si, že by ste si počínali lepšie ako Peter? Dokázali by ste odhaliť manipulátorku? V skutočnosti je to mimoriadne náročné. Manipulatívne osobnosti sú nesmierne inteligentné a všímavé. Dokážu odhadovať vaše slabé stránky a skryte ich využiť proti vám. Dokážu sa prispôsobiť situácii, sú majstrami v plánovaní a netrpia výčitkami svedomia. Ako teda mohol Peter odhaliť pravú povahu svojej partnerky? Tu je niekoľko typických znakov manipulatívnej ženy, ktoré ho mohli varovať:

– neznáša kritiku
– nepripúšťa si chyby
– kritizuje svoje okolie, ale sama vyžaduje toleranciu
– vlastné pocity odôvodní vaším konaním
– hovorí tichšie, alebo hlasnejšie, ako ostatní
– klame a prekrúca výroky iných
– lichotí
– skryte sa vyhráža
– hrá sa na obeť, aby vyvolala ľútosť
– nafukuje svoje zdravotné problémy
– neformuluje svoje žiadosti priamo
– mení správanie podľa situácie
– Popiera úplne zrejmé skutočnosti a fakty
– Spochybňuje schopnosti, kvality a osobnosť iných ľudí, hovorí o nich s dešpektom, nenápadne kritizuje

Na dosiahnutie svojich cieľov používajú tieto techniky:

Racionalizácia: racionalizácia je v podstate výhovorka, ktorou si ospravedlňuje nevhodné, neochotné, alebo škodlivé chovanie. Je to silná taktika, pretože nielenže ospravedlňuje vnútorný odpor, ktorý by manipulátor mohol mať voči tomu čo robí (tzn. utíši výčitky svedomia, ak nejaké vôbec boli), ale tiež zabráni ostatným niečoho si všimnúť. Uvediem jeden problematický, ale výstižný príklad. Ak si žena nájde milenca, nepovie vám „miláčik daj pokoj, dnes som už mala sexu dosť“. Povie vám, že je unavená, bolí hlava, alebo má PMS. Je to dokonalé zracionalizovanie nevhodného chovania. Tento príklad je problematický pre to, že každá žena môže byť občas unavená a môže ju bolieť hlava. V tom je aj podstata racionalizácie. Je to úplne prirodzené a uveriteľné odôvodnenie akéhokoľvek nevhodného správania. Manipulátori sú extrémne schopný a pohotoví v racionalizácii. Dokážu ju efektívne plánovať a kombinovať s ďalšími taktikami.

Bagatelizácia: táto taktika je unikátnym typom popretia reality spojeného s racionalizáciou. Manipulátor sa snaží vzbudiť dojem, že jeho chovanie nie je až také zlé a jeho požiadavky sú len minimálne. Je to pokus urobiť zo somára komára v prípade vlastných chýb a požiadaviek. Naproti tomu, v prípadoch chýb a požiadaviek okolia, rád urobí z komára somára. Manipulátori to robia preto, aby zmiatli človeka, ktorý by ich chcel konfrontovať s pravdou a navodiť dojem, že ich súdi príliš ostro, nespravodlivo a zle odhadol situáciu. Používajú pri tom často slová iba a len. „chcela som len pekný víkend a ty si ma takto urazil. Iba deň sme sa po tom nerozprávali a ty mi to ešte vyčítaš. To už čo je toto“. Bagatelizácia predovšetkým nie je iba spôsob, akým sa ospravedlňujú sami pred sebou. Je to spôsob, akým sa snažia zmanipulovať dojem, ktorý vytvárajú v okolí a odvádzajú pozornosť od vlastného nevhodného, alebo prehnaného vystupovania.

Lichôtky, odvedenie pozornosti, zahanbovanie: spojila som tieto tri taktiky, aby som ukázala ako šikovne dokáže manipulatívna osoba kombinovať, predvídať a dlhodobo pôsobiť.

LICHÔTKY – Ľudia prirodzene cítia potrebu uznania a podpory. Potrebujeme vedieť, že si nás niekto cení a potrebuje nás. Manipulatívne osoby to veľmi dobre vedia a dokážu nás vychvaľovať a okázalo podporovať. V úvodnej fáze vzťahu okamžite a veľmi trefne dávkujú chválu a vyzdvihujú naše kladné vlastnosti. Pomocou racionalizácie vytvoria dojem, že obdivujú aj naše nedostatky, alebo to, o čom si myslia, že považujeme za vlastné nedostatky. Hovoria veci ako: „páči sa mi to, je to proste tvoj štýl“, „poriadny chlap má oblé bruško“. Dajú nám pocit skutočného obdivu, podpory a sebavedomia. Cítime sa v úplnom bezpečí a pustíme ich do svojho intímneho sveta. Neuvedomíme si však, že rovnako dobre sú majstrami v odhaľovaní slabostí a zraniteľných miest. Lichotenie je taktikou, ktorou si získajú dôveru, dokonale otupia a odvedú pozornosť.

ODVEDENIE POZORNOSTI – Kúzelníci vedia, že ak sa im podarí odviezť pozornosť, nevšimneme si, že niečo strčia do vrecka, alebo z neho niečo vytiahnu. Manipulatívna osoba vás pomocou rozptýlenia prinúti, aby ste sa nezameriavali na ich nevhodné, skryte agresívne chovanie. Zvedú vás mimo cestu a sami tak môžu pokračovať vo svojich vlastných sebeckých plánoch. Niekedy to býva veľmi nenápadné. Napríklad spomínané lichôtky nás na zjavnej vedomej úrovni ubezpečia o manipulátorovej náklonnosti a priamosti, odvedú našu pozornosť a nevšimneme si ďalšiu obľúbenú taktiku postupného zahanbovania, prevádzanú často na nevedomej úrovni.

ZAHANBOVANIE – táto taktika nenápadného ponižovania má za úlohu vyvolať neistotu a pochybnosti obeti o sebe samej. Manipulátori túto taktiku používajú, aby sa obeť cítila neschopná alebo bezcenná. Je to efektívny spôsob ako vytvoriť pocit nedostatočnosti a udržovať si dominantnú pozíciu. Manipulátor si na vedomej úrovni získa vašu dôveru. Popri tom je expertom v rafinovanom využívaní zahanbovacích taktík. Niekedy im stačí pohľad, gesto, alebo zmena tónu hlasu, aby ste sa zahanbili. Otvorene vám povedia, že obdivujú vašu prácu a nevadí im skromnejší príjem. O pár dní pri rozhovore o tom, koľko zarobí riaditeľ školy (ktorý má približne rovnaký plat ako je ten váš) povedia „za tak zodpovednú prácu sú to smiešne peniaze“. Tento nepriamy útok na vašu sebadôveru sa prenesie do podvedomej roviny, v ktorej sa začnete vnímať ako smiešne zarábajúci človek. Paleta podobných zahanbovacích techník je takmer bezhraničná a kreativita s akou ju dokáže manipulatívna osoba používať a kombinovať s inými taktikami je neuveriteľne bohatá. Nezriedka sa zahanbovanie upriami na rodinu a priateľov obete. Obeť sa začne hanbiť za svoju rodinu a priateľov, začne sa im viac a viac vyhýbať, dostáva sa do spoločenskej izolácie a tá vedie k závislosti a zraniteľnosti.

Klamstvo: je veľa spôsobov ako sa dá klamať. Ten kto vymyslel prísahu „budem hovoriť pravdu, celú pravdu a nič len pravdu“ si dobre uvedomoval koľkými možnosťami sa dá klamať a zavádzať. Manipulatívne osobnosti povýšili klamstvo na formu umenia. Klamú priamo, alebo vynechaním podstatnej časti pravdy, čím vytvoria úplne iný dojem, než je realita. Podobné je to aj pri skresľovaní pravdy. Manipulátor skreslí dôležité elementy pravdy tak, aby ste na nič neprišli. Pripraví si celý príbeh tak aby ste mali dojem, že ste získali všetky informácie, ale vynechá dôležité detaily, ktoré by vám inak umožnili poznať celú pravdu. V prípade konfrontácie použijú bagatelizáciu, alebo ktorúkoľvek inú taktiku, či ich kombinácie. „ja som sa len trochu pomýlila a ty na mňa hneď útočíš. Toto si o mne myslíš? Chcela som len vzťah v ktorom panuje vzájomná dôvera, neviem ako chceš takto ďalej pokračovať“. Inak povedané, to že ste sa pokúsili konfrontovať manipulátora je v jeho ponímaní oveľa väčší problém ako to, že on „len“ trochu klamal a naznačí, že ak sa budete pokúšať o konfrontáciu, rozíde sa s vami.

Skryté hrozby: Manipulatívne osobnosti sa svojim obetiam nenápadne vyhrážajú, aby ich udržali v nervóznom stave a bezvýchodiskovej pozícii. Dokážu skvele oponovať argumentom s takou vášňou a intenzitou, že svojho oponenta dostanú ľahko do defenzívy. Zastrašujú predovšetkým skrytými (nenápadnými, nepriamymi, alebo naznačovanými) vyhrážkami, čím svoje obete dostanú do obrannej pozície bez toho, aby vyzerali otvorene nepriateľsky. Manipulátor dokonale odhadne slabé miesta obete a začne na ne nenápadne útočiť. Obeť si často ani neuvedomuje, pod aký tlak sa postupne dostáva. V poste „zlomené srdce“ sme si opisovali, čo môže spraviť rozchod s psychikou človeka. Manipulátor neváha udržovať svoju obeť v neustálej neistote a vydierať (skryte, alebo otvorene) rozchodom, prípadne samovraždou.

Hranie role obete: v detstve sa nám počas chorôb dostávalo zo strany rodičov extra starostlivosti, nemuseli sme si plniť niektoré povinnosti a celkovo bol k nám svet zhovievavejší. Manipulatívne osobnosti nikdy nevyrástli z role chorého dieťaťa, alebo sa ju naučili zneužívať. Chovajú sa ako obeť okolností, alebo chovania sa niekoho iného, aby získali sympatie, vzbudili súcit a niečoho tým dosiahli. Manipulatívne osobnosti počítajú s tým, že menej ľahostajné osoby sa nevydržia pozerať na to, ako niekto trpí. Taktika je jednoduchá: presvedčte svoju obeť, že trpíte a ona sa pokúsi uľaviť vám, alebo prehliadne vaše zlé správanie. Jedným zo slabých miest empatických ľudí je ich súcit, na ktorý sa dá ľahko zaútočiť. Ak vám obeť autonehody povie, že má bolesti, je to iné ako, keď vám mladý zdravý človek s dobrým vzdelaním a prácou hovorí, čo všetko si v živote vytrpel a ako mu svet ubližuje. To je už útok na vaše city. Manipulátor často zveličuje svoje zdravotné a životné problémy.

Obvinenie obeti: tato taktika sa často používa v spojení s taktikou hrania obeti. Manipulátor budí dojem, že len reaguje na agresiu (bráni sa). Dovoľuje mu to lepšie zahnať skutočnú obeť do obrannej pozície. Obeť, ktorá sa chcela brániť pred manipuláciou je náhle v nepríjemnej roli agresora. Ak naznačíte nevhodnú vlastnosť, alebo správanie, manipulatívna osobnosť okamžite zaútočí a obviní vás. „Toto si o mne myslíš? Ty na mňa neustále útočíš a ja som ti nikdy nič zlé nepovedala. Myslela som, že si navzájom dôverujeme a hľadáme na sebe to dobré…“

Vzbudzovanie pocitu viny: jedna z najobľúbenejších zbraní manipulatívnych osobností. Je to špeciálny druh zastrašovacej taktiky. Manipulatívne osobnosti dobre vedia, že ostatní majú odlišné svedomie. Tiež vedia, že hlavnou vlastnosťou kvalitného svedomia je kapacita pre vinu a hanbu. Manipulátori vedia šikovne využiť funkčného svedomia svojej obete, aby ju donútili o sebe pochybovať a udržali ju v úzkostlivom stave. Radi prenášajú na svoje obete pocit viny za ich vlastné pocity. Manipulátor zahrá obeť, nájde si dôvod (väčšinou irelevantný), prečo za jeho zlú náladu môže ten druhý, čím u osoby s funkčným svedomím okamžite navodí (vedome, či podvedome)pocit viny. Na druhej strane, človek s normálnym svedomím sa môže snažiť do úmoru, aby navodil pocit zodpovednosti, za manipulátorove deštruktívne správanie a bude to úplne zbytočné.

Myšlienkové vzorce skryte agresívnych osobností:

Sebe-stredné myslenie – Stále premýšľa o sebe. Nepremýšľa o potrebách iných, alebo ako jeho vlastné chovanie ovplyvní ostatných. Toto myslenie vedie k sebeckým postojom a prehliadaniu spoločenských záväzkov.
Majetnícke myslenie – Jedinec vníma ostatných ako majetok s ktorým môže manipulovať podľa potrieb, alebo slúži na uspokojovanie jeho túžob. Narušený charakter môže tiež vnímať ostatných ako objekty (objektivizácia) a nie ako jedincov s vlastnou dôstojnosťou, hodnotou, právami a potrebami. Toto myslenie vedie k majetníckemu prístupu, pocitom nadradenosti a dehumanizácii.

Extrémne (dichotomné) myslenie – Jedinec si myslí, že keď nemôže mať všetko, neprijme nič. Keď nie je na vrchole, vidí sa na úplnom dne. Ak niekto nesúhlasí s niečím, čo povie, domnieva sa, že dotyčný si vôbec neváži jeho názoru. Toto myslenie ochudobní jedinca o rovnováhu a podporuje nekompromisný prístup.
Egocentrické myslenie – Jedinec má tak vysokú mienku o svojej hodnote, že má podľa seba právo na čokoľvek, čo si zmyslí. Myslí si, že mu ostatní niečo dlžia, a že mu ubližujú. Toto myslenie podporuje pocit nadradenosti, výnimočnosti a skrytú aroganciu.

Nehanebné myslenie – Jedinec nemá zdravú úroveň hanby. Nestará sa o to, čo o ňom jeho chovanie vypovedá. Môže sa zahanbiť, keď niekto odhalí jeho skutočnú povahu, ale trápny pocit z odhalenia nie je ten istý ako pocit hanby za zavrhnutiahodný čin. Nehanebné myslenie plodí rovnaké nehanebné jednanie.

Zdravotné následky:

Spolužitie so skryte agresívnou manipulatívnou osobou má za následok dlhodobo zvýšené vylučovanie stresových hormónov a s tým súvisiace psychické a zdravotné problémy. Milióny rokov nám krátkodobo zvýšená hladina stresových hormónov, napríklad kortizolu, adrenalínu a noradrenalínu pomáhala a stále pomáha v boji o prežitie a pri zvýšenej fyzickej námahe. Vyrovnaná hladina týchto a iných stresových hormónov je nevyhnutná pre bežný život, ich krátkodobo zvýšená hladina je takmer úplne neškodná, ale ich dlhodobo zvýšené vylučovanie má pre naše telo a pre našu psychiku mimoriadne zhubné následky. V skratke popíšem, čo najbežnejšie z týchto hormónov spôsobujú:

Kortizol: Jeho tvorbu v kôre nadobličiek kontroluje kortikotropín, čo je hormón hypofýzy. Jeho hlavnou úlohou je zvyšovane celkovej pohotovosti pri záťažových situáciách a pri infekciách. Patrí do skupiny kortikosteroidov. Dlhodobá nadmerná tvorba kortizolu oslabuje imunitný systém. Typickým znakom je obezita trupu, krku a tváre (tzv. moon face), hirsutismus, strata svalovej hmoty, strie kože a jej náchylnosť k vredom a infekciám, poruchy duševného stavu (nižšej intenzity – podráždenosť, alebo vyššej intenzity – ťažké psychické poruchy, ako schizofrénia). Kortizol taktiež podporuje a urýchľuje účinok katecholamínov (adrenalín noradrenalín, dopamín).

Adrenalín (epinefrin), je hormón skupiny katecholamínov vylučovaný dreňou nadobličiek. Pripravuje telo na výkon, je základným hormónom stresovej reakcie „útok alebo útek“. Adrenalín sa spoločne s kortizolom podieľa na udržaní organizmu pri živote v stresovej situácii. Adrenalín zvyšuje hladinu glukózy a mastných kyselín v krvi, zrýchľuje činnosť srdca, zvyšuje krvný tlak, rozširuje priedušky, spomaľuje trávenie a vylučovanie tráviacich štiav. Nič z toho nie je v princípe škodlivé, ak sa jedná o sporadickú situáciu a po vylúčení adrenalínu dôjde k fyzickej aktivite . Za škodlivé sa považujú opakované stresové reakcie vyvolané psychickými podnetmi, po ktorých nenasleduje žiadna pohybová aktivita. Negatívne účinky psychického stresu sú spôsobené ‚zbytočnou‛ aktiváciou funkcií, ktoré pripravujú organizmus na intenzívnu svalovú aktivitu bez jej skutočnej realizácie.

Noradrenalín (norepinefrín), je hormón, ktorý na rozdiel od adrenalínu pôsobí ne beta receptory. V stresovej reakcii má za úlohu dostať čo najviac energie do kostrových svalov na úkor všetkého ostatného. Obmedzuje napríklad trávenie, rozmnožovanie, rastové funkcie, regeneráciu a podobne. Hádky, či pocit vnútornej neistoty zo spolužitia s manipulatívnou osobou vedú neustálemu vylučovaniu noradrenalínu a s tým súvisiacim zdravotným komplikáciám.

Ako ďalej?

Každý z nás občas použije niektorú manipulatívnu techniku. Ak ideme na prvé rande, dáme na seba to najkrajšie oblečenie a prezentujeme sa v najlepšom svetle. Občas niekomu polichotíme, alebo mierne skreslíme pravdu. To z nás, alebo našich partnerov nerobí manipulátorov. Manipulatívne osobnosti prekračujú štandardné hranice a nenápadne ich posúvajú. Posadia nás do hrnca s vlažnou vodou a postupne ju zohrievajú. Ich manipulácia je účinná práve preto, že si ju neuvedomujeme a práve preto, že sa schováva za bežným správaním. Tento článok vám umožní všimnúť si prejavy skryte agresívneho správania. Prvotný indikátor toho, či sme v manipulatívnom vzťahu, je už samotný pocit pri čítaní týchto viet. Niektorí ľudia ho len preletia a zabudnú, niektorých zaujme a niektorí v ňom zacítia veľa známych prejavov. To je prvotný varovný signál, ktorý by vás mal vystríhať. Dôležité je začať si všímať partnerovo správanie k iným ľuďom a jeho vzťahy v minulosti. Ak je niekto agresívny v baroch, je šanca, že bude postupne agresívny aj na nás. Ak je niekto odmeraný a náročný k obsluhe v reštaurácii, skôr či neskôr sa bude podobne správať aj ku nám. Ak máte pochybnosti o svojom vzťahu, prípadne otázky či komentáre, neváhajte ma kontaktovať na dominikapokornamt@gmail.com.

Prevzaté z: https://vedietjeviac.com/2019/01/22/manipulativna-partnerka/

 

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate