Manipulátor, jak ho poznat a odzbrojit?

Manipulace je (vědomé či nevědomé) nekalé, nečestné jednání, které poškozuje druhého a poskytuje určité výhody manipulátorovi.

Už zase vás partner obviňuje z toho, že v domě není uklizeno a srovnává vás s manželkami svých kamarádů, které údajně nemají na podlaze ani smítko? Šéf je ironický a posmívá se vám a kolegové vám naopak neustále lichotí? Velice pravděpodobně je na čase si uvědomit, že všichni tyto lidé s vámi manipulují a vy byste se proti tomu měli bránit. V následujícím článku vám poradíme jak.

Co je manipulace

Manipulace je (vědomé či nevědomé) nekalé, nečestné jednání, které poškozuje druhého a poskytuje určité výhody manipulátorovi. Manipulace má schopnost ovlivňovat myšlenky, emoce, tělesné fungování a hlavně chování manipulovaného tak, aby odpovídalo potřebám manipulátora. Manipulace tedy dává zdání kontroly nad vztahem, nad chováním druhého.

Některé texty věnující se manipulaci tvrdí, že manipulace je zacházení s druhými jako s věcmi. Manipulující člověk totiž nevnímá či nechce vnímat a respektovat přání, touhy, záměry a osobnost druhého člověka.

Nejčastější formy manipulace

  1. Lichocení. Pokud vám někdo lichotí a vzápětí vás o něco žádá, můžete si být téměř jisti, že jeho komplimenty nejsou upřímné. Lichotku poznáte mimo jiné podle toho, že je přehnaná a obecná.
  2. Výčitky, obviňování a svalování zodpovědnosti. Ve chvíli, kdy je člověk obviňován a je mu něco vyčítáno, má pocit, že selhal a ani ho nenapadne přemýšlet o tom, že je vlastně manipulován.
  3. Vytváření závislosti a „pseudoaltruismus“. Říká-li nám druhý, že je na nás závislý, vlastně nás k sobě připoutává. Ačkoliv nám může projevovat vděk, ve skutečnosti po nás dříve nebo později začne něco požadovat a pokud to nesplníme, zahrne nás výčitkami a obviňováním.
  4. Technika nedobrovolného výběru. Vyslovíme-li např. větu: „Dáš si čaj nebo kávu?“ už vlastně zatlačujeme dotazovaného do nevýhodné pozice, protože ho nutíme rozhodnout se mezi dvěma alternativami. Správná otázka by byla: „Co si dáš k pití?“.
  5. Technika neverbálních projevů. Tuto techniku využívají často děti, např. když se rozbrečí kvůli tomu, aby dosáhly toho, co chtějí. Využívají ji ale i dospělí, např. když mlčí, aniž by jasně řekli, co je na druhém člověku rozčílilo.

Mezi další formy manipulace patří např. porovnávání s druhými, poučování, moralizování, zastrašování a vyhrožování, ironie a despekt…

Jak vypadá manipulátor

Nejčastěji s ostatními manipulují lidé, kteří si nevěří a především ti, kteří nevěří, že mají pro druhého dostatečnou hodnotu na to, aby si mohli dovolit riskovat vztah založený na důvěře. Tito lidé mají často strach z vlastního selhání nebo ze ztráty něčeho. Mnoho lidí ale také manipuluje z neznalosti, neboť zkrátka nezná efektivnější způsob jednání.

Jak se bránit manipulaci

Chceme-li odhalit manipulaci, musíme se v první řadě soustředit na odhalení manipulativních technik. Užití těchto technik může mnohdy snadno prozradit mimika manipulátora, jeho gesta nebo hlas a také náš vlastní pocit nesvobody či nepohody během samotného aktu manipulace. Manipulátor má dvě zbraně. Vzbuzování pocitu viny a strachu.

Mezi efektivní nástroje proti manipulaci patří nečekanost, otázkování, zastavovací výrok a odmítání.

  1. Nečekanost znamená zaskočit manipulátora reakcí, kterou nepředpokládal a na jeho slova říci něco, co by ho ani ve snu nenapadlo, že byste mohli vyslovit.
  2. Otázkování má za úkol zapojit druhého do hovoru.
  3. Zastavovacím výrokem dáte najevo, že v konverzaci nechcete pokračovat. Může se jednat např. o věty jako „Když myslíš., Nemám co dodat., Je to uzavřená kapitola.“ apod.
  4. Odmítnutí je možné několika možnými způsoby (částečné odmítnutí, návrh alternativního řešení, empatické odmítnutí, prosté odmítnutí…)

Prevzaté z :https://ales-kalina.cz/blog/osobni-rust/manipulator-poznat-odzbrojit/

Comments are closed.