Manželství v síti (2/7): Síť potrhaná strachem, lží…

Manželstvo Abraháma a Sáry, jeho rozbor z pohľadu Biblie a vzťahov. Pohľad na súčasné manželstvo a Boží prístup k podobným problémom.

Comments are closed.