Manželství v síti (5/7): Zamotaná síť mezigeneračních vztahů

Transgeneračná spätná väzba – pohľad na budúcnosť a na minulosť, výhľad, túžba v porovnaní s realitou po jeho prežití. Rodičia dávajú spätnú väzbu, ako budeme vnímať život v ich veku… Poučenie, korekcia a vyvarovanie sa zbytočných chýb. Prechodené vzťahy…

Comments are closed.