Manželství v síti (6/7): Rodina v síti

Kňaz Eli a jeho neposlušný synovia…Usmerňovanie osobnosti…Tresty?…Láska, cit…kde je miera? Postoj z pohľadu Biblie. Požiadavky na výchovu, postavenie hraníc pri výchove.

Comments are closed.