• Tematické bloky

Božie Slovo – Miro Tóth

Slovo z otvoreného modlitebného stretnutia s názvom „Zlomení“ si nájdete aj na www.godzone.tv

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate