• Tematické bloky

Za slovenský národ

Miťo Bodnár & Friends

Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú
zastavme ich bratia, veď sa oni stratia
Slováci ožijú
To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo
ale blesky hromu vzbudzujú ho k tomu
aby sa prebralo

Ježiš, svätá Nádej, on, Baránok Boží
zoslal svojho Ducha a ten, kto v neho dúfa
do rúk sa mu vloží
Kristus náš je víťaz, vyhral všetky boje
pred ním kľakne každý, ktorý chce žiť navždy
zloží všetky zbroje

Za národ slovenský modlíme sa, Pane
ty ho žehnaj mocne, keď ťa prosí vrúcne
a skladá svoje zbrane
Tvoju milosť, Bože, denne poznať smieme
tys’ chlieb každodenný, Kristus Boh nemenný
len tebe ďakujeme

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate