Modern Worship = Western White Magic Hypnotism? (Moderné chvály = Hypnotizmus západnej bielej mágie)

Sú moderné chvály naozaj chválami Boha? Alebo slúžia bielej mágií?
Hypnóza v moderných chválach? Prvky Jogy v chválach?
Prečo nie je dobré počúvať, spievať chvály – worship hudbu Bethel music, Hillsong a iné im podobné skladby? Odpovede na tieto otázky Vám dá analýza misionára Smitha typickej modernej chválovej skladby, kde je použitá hypnóza a manipulácia veriacich…

Comments are closed.