Modlitba – výber citátov z Biblie

Milý brat, sestra,

uvádzame zopár citátov z Biblie (KAT) o modlitbe. Nech sú Ti pomocou k dobrej a pokornej modlitbe za rôzne účely, ako sú napr. modlitby za uzdravenie, pomoc, oslobodenie, atď.  Je potrebné si uvedomiť, že Boh vidí do každého srdca. Nemáš pred Ním čo skrývať. Taktiež je dôležité si uvedomiť, aby tvoja modlitba nebola voči Bohu manipulatívna…Boh sa manipulovať nedá!

1. list Korinťanom 14:14     Lebo ak sa modlím darom jazykov, modlí sa môj duch, ale moja myseľ ostáva bez úžitku.

2. list Korinťanom 13:7     Modlíme sa k Bohu, aby ste neurobili nič zlé – nie preto, aby sme sa my ukázali ako hodní, ale aby ste vy robili dobre a my aby sme boli ako nehodní.
2. list Korinťanom 13:9     Preto sa radujeme, keď sme my slabí a vy ste silní. Aj sa modlíme za to – za vaše zdokonalenie.
List Filipanom 1:9     A modlím sa za to, aby vaša láska čoraz viac rástla v pravom poznaní a vo všestrannom chápaní,
List Kolosanom 1:3     Vzdávame vďaky Bohu, Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, vždy, keď sa za vás modlíme,
1. list Sonúnčanom 3:10     Vo dne v noci sa vrúcne modlíme, aby sme mohli uzrieť vašu tvár a doplniť to, čo ešte chýba vašej viere.
2. list Solúnčanom 1:11     Preto sa aj ustavične modlíme za vás, aby vás náš Boh urobil hodnými svojho povolania a svojou mocou uskutočnil každý dobrý zámer a dielo viery,
Evanjelium podľa Matúša 6:5     A keď sa modlíte, nebuďte ako pokrytci, ktorí sa radi postojačky modlievajú v synagógach a na rohoch ulíc, aby ich ľudia videli. Veru, hovorím vám: Už dostali svoju odmenu.
Evanjelium podľa Matúša 6:7     Keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Myslia si, že budú vypočutí pre svoju mnohovravnosť.
Evanjelium podľa Matúša 23:14     (Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Vyjedáte domy vdovám a modlíte sa dlhé modlitby. Preto vás postihne prísnejší súd.)
Evanjelium podľa Lukáša 11:2     Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo.
Kniha Tobiáš 3:16     V tej istej chvíli bola vypočutá modlitba obidvoch pred Božou velebou
Kniha Tobiáš 12:8     Dobrá je modlitba s pôstom a milosrdenstvo so spravodlivosťou. Lepšie je mať málo, ale spravodlivo, ako veľa, a zločinne. Lepšie je konať skutky milosrdenstva ako kopiť zlaté poklady.
Príslovia 15:8     Obeta bezbožných je odporná Pánovi, modlitba spravodlivých je mu však pôžitkom.
Príslovia 28:9     (Ak niekto) odvracia svoj sluch, aby nečul zákon, jeho modlitba je priam hanebnosť.
Kniha Sirachovcova 35:20     Kto sa korí Pánovi, ako sa jemu ľúbi, toho prijme (na milosť), jeho modlitba sa približuje až k oblakom.
Kniha Sirachovcova 35:21     Modlitba pokorného preniká oblaky: ani sa nevie potešiť, kým sa nedostane do jeho blízkosti, ani neodstúpi, dokiaľ Najvyšší nezhliadne na neho.
Žalmy 141:2     Moja modlitba nech sa vznáša k tebe ako kadidlo a pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeta.

Comments are closed.