Modlitba pri útoku čarodejníctva

Ak sa ocitáte v útoku na vašu myseľ, doporučujeme  túto modlitbu:

Nebeský Otče, ďakujem Ti za autoritu v boji proti kontrolným silám čarodejníctva, ktoré na mňa útočia. V mene Ježiša Krista zväzujem každé negatívne nebiblické slovo vyslovené proti môjmu životu. Lámem sily zmätku, trápenia, strachu, kontroly a manipulácie. Zväzujem každú márnivú predstavu, ktorá je v mojom živote v rozpore s Božím Slovom.

Podriaďujem moju vôľu, myšlienky a život pod vládu Ježiša Krista a kladiem Ježišovu krv na moju myseľ, prehlasujem stabilitu a jeho víťazstvo v mojej duši.

Lámem sily čarodejníckych klamstiev, pokušení, mágie  a zastrašovania s poznaním, že pred menom Ježiš sa musí skloniť každé koleno.

Prehlasujem slobodu z temných síl, Jezabel, falošného prorockého slova, kontroly, manipulácie, mágie, kúziel, čarodejníc, faloše, duševných väzieb, duchovného zmätku, veštieb, duchovných klamstiev, klamlivých snov a vízií.

Ľutujem  vedome i nevedome spáchané hriechy a podriaďujem sa úplne vedeniu Ježiša Krista a Jeho slovu.

Obliekam si Božiu výzbroj a vyzbrojujem sa  zbraňami, ktoré nie sú pozemské ale mocne búrajúce  pevnosti. (Ef 6 11-18)

Zasväcujem svoj život jedine vôli Ježiša Krista.

Činím pokánie zo vzbury, pýchy, arogancie, špiritizmu, kontroly, manipulácie, márnivých túžob,  života bez vedenia  Boím Duchom, nerešpektovanie pätora služobností a mojich nadriadených.

Zriekam sa zlých spoločenstiev, presadzovania čarodejníckych proroctiev, falošných motívov  a skrytých plánov.

Pane, Tvoje Slovo hovorí: Ale ak vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý: odpustí nám hriechy a očistí nás od každej neprávosti. (1Jn 1, 9 ).

Ďakujem Ti Ježiš, že ma nikdy neopustíš a dokonca nezanecháš do konca vekov.

V mene Ježiša Krista, zapečaťujem túto modlitbu krvou nášho Pána Ježiša Krista. AMEN!

 

Prevzaté z:

http://www.jonasclark.com/prayer-against-witchcraft-attacks/

Comments are closed.