Na co slouží exorcizovaná voda + sůl

Elias Vella – Koclířov 2016 – 09 – Na co slouží exorcizovaná voda + sůl

Ak človek, používajúci exorcizovanú soľ a olej verí v silu Ducha Svätého, ktorú zastupujú, moc Božia cez tento exorcizovaný olej, soľ a vodu sa  prejaví. Nevieru  človeka démoni spoznajú.

Exorcizovaný olej pomáha odvrátiť moc démonov, ich útoky a vidiny, prospieva zdraviu duše i tela, vylučuje z tela predmety, ktoré spôsobujú utrpenie. Možno piť svätenú vodu a jesť exorcizovanú soľ. Po zjedení či vypití niečoho prekliateho majú ľudia charakteristické bolesti brucha, zvláštnym spôsobom vzlykajú či prepukajú do náreku zvlášť v súvislosti s náboženskými úkonmi (idú do kostola, modlia sa, sú exorcizovaní). Organizmus musí prekliate veci vylúčiť. Niekedy sa vylučujú prirodzenými cestami, niekedy spôsob zostane utajený, obyčajne zvracaním, tuhé a penivé sliny alebo akási biela a zrnitá kaša, inokedy predmety: kusy skla, malé drevené bábiky, zvinuté povrazy, drôty, bavlnené nite, zrazená krv… Aj keď sa jedná o ostré sklo, nikdy to neuškodí organizmu. Človek napríklad cíti v žalúdku klinec, klinec nájde vedľa seba a bolesť pominie. Postihnutý má pocit, že veci sa materializujú vo chvíli, kedy sú vylučované. Vylúčené predmety treba požehnať svätenou vodou, počas modlitby spáliť vonku a popol i nehorľavé predmety vyhodiť do tečúcej vody, napríklad do kanalizácie. Nie do WC, lebo to obyčajne spôsobí upchanie či vytopenie. Ruky nevyhnutne umyť svätenou vodou.

Exorcizovaná soľ pomáha vyháňať démonov a prospieva zdraviu duše i tela, chráni miesta od démonických vplyvov a prítomnosti. Soľ sa nasype na prah domu a do štyroch rohov miestnosti, ktoré sa zdajú byť pod vplyvom zlého. Možno zmiešať exorcizovanú vodu, olej a soľ, vylievať po malých množstvách kde badať vplyv, pritom sa modliť.

Na začiatku symptomy postihnutia môžu byť nepatrné, pri zhoršení ľudia hľadajú pomoc. Postihnutý máva zábrany a tiež nebýva pochopený, čo neraz prekáža obrátiť sa na exorcistu. Musí sa veľa modliť a pristupovať k sviatostiam, usilovať sa žiť podľa evanjelia. Exorcista i exorcizovaný podstupujú ťažké skúšky, ktoré zbavujú odvahy. 

Comments are closed.