• Tematické bloky

Na krídlach lásky

EmiVoláš ma tam,
Gkde tvoja sláva prebýva,
Dvoláš ma tam,
Ckde láska sa neskrýva.

EmiSilu mi dáš
Gaj keď nevládzem,
Dlen s tebou chcem ísť
Ckeď strácam už nádej.

GOoAmioEmioCoo

EmiNa krídlach lásky Pane,
Gnesieš ma neprestajne,
Dvoláš ma do hĺbky,
Cpreskúmať krásu krás.

EmiKým ruky zdvihnuté mám
Cja víťazím,
Gkým pohľad na teba mám
Dja mám dosť síl.

 

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate