• Tematické bloky

Narcissistic Parents (Narcistickí rodičia)

Narcissistic parents damage their children. Because narcissistic parents are unable to meet the needs of their children, there are deep and lasting wounds. Find out what they are.

Narcistickí rodičia ničia svoje deti. Pretože nie sú schopní naplniť potreby svojich detí,  sú nevyspytateľní  a trvalo zraňujúci. Zistite, čo sú zač…

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate