Náš Boh

Náš Boh – Adonai- Festival United

Vodu na víno meníš
otváraš oči slepým
nikto nie je ako Ty
Zasvietiš v tmách životom
z prachu nás dvíhaš slovom
nikto nie je ako Ty


R: Náš Boh je väčší,
On je silnejší,
Pane, si viac než čo tento svet dáva
rany nám liečiš,
mocný a slávny
náš Boh, si náš Pán

Zasvietiš v tmách životom
z prachu nás dvíhaš slovom
nikto nie je ako Ty.
R: 2x

Veď keď náš Boh je za nás
nemôže vládnuť strach
keď náš Boh je s nami
kto môže stáť proti nám? 2x

kto môže stáť proti nám?
R: 2x

Veď keď náš Boh je za nás
nemôže vládnuť strach
keď náš Boh je s nami
kto môže stáť proti nám? 2x

Comments are closed.