Následky pověry a okultních praktik

Zatížení, vyplývající z přijetí satanské pomoci, má dalekosáhlé důsledky. Nejde tu o nic bezvýznamného. Ďábel chce zabránit, aby lidé poznali jeho pravou podstatu. Zde nám může pomoci pouze Bůh.

Návrh modlitby 

Dříve, než se budeme zabývat okultními důsledky, chtěl bych, abyste se se mnou modlili k Bohu o jeho pomoc a blízkost. Je to návrh modlitby, a já vás prosím, abyste seji modlili nahlas:

Modlete se nahlas!

„Všemocný  Bože,   ve jménu  Ježíše  Krista  přicházím  k Tobě s prosbou i s díky. Ukaž mi, kde jsem se ve svém životě zabýval okultními praktikami. Dej mi poznat, jaký byl jejich vliv a účinek na můj život. Ukaž mi jakou cenu ode mně ďábel žádá. V Bibli jsi slíbil: ‚Když přijde Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy.‘

Věřím tomu zaslíbeni. Děkuji Ti, že jsem poznal, v čem jsem se provinil a jaké to má v mém živote důsledky.

Stavím se nyní pod Tvou ochranu a odvolávám se na Tvého Syna Ježíše Krista. Ty jsi zaslíbil: ‚Kdo se přizná k Ježíši a bude vzývat jeho jméno, bude zachráněn.‘ Věřím, že Ježíš Kristus mě skutečně může vysvobodit z moci satana. Děkuji Ti za viditelné vítězství, které jsi mi nyní dal. Amen.“

Nejprve si musíme uvědomit, že JEŽÍŠ JE VÍTĚZ! Bůh řekl:

JEŽÍŠ JE VÍTĚZ!

„Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, aby  zmařil činy ďáblovy.“ (l Jan 3,8)

Nejprve se musíme zabývat neradostným tématem problémů a dů­sledků okultismu. Přitom se však seznámíme se satanovým charakterem a jeho pravými záměry.

Cílem této knihy není upozornit jen na negativní důsledky okultních praktik. Kniha chce ukázat, že Bůh nám nabízí osvobození! Tuto „dobrou zprávu“ by měli slyšet všichni. Tisíce čtenářů – i já sám osobně – jsme se už pro toto osvobození rozhodli. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že JEŽÍŠ JE VÍTĚZ! A vím, že každý člověk může prožít jeho osvobozující vítězství.

Ďábel je neúprosný

Každý, kdo vědomě nebo nevědomě alespoň jednou někdy využil satanovu pomoc, zaplatí za to určitou cenu. Je přitom vedlejší, zda to bylo jen tak ze zvědavosti, anebo zda využíval satanovu pomoc  každý den. Jeho nezajímají naše pohnutky. Zdánlivě nám pomáhá,  ale potom vyžaduje neúprosnou cenu.

Každý z nás může požádat banku o kredit. Vyplníme několik formulářů, získáme patřičné informace a nakonec obdržíme požadovaný obnos. S penězi můžeme naložit podle svého uvážení: koupit auto, zařídit byt, vyjet si na dovolenou anebo si obstarat jiné osobní věci, které právě potřebujeme. Jen na nás záleží, jak peníze použijeme. Ovšem nakonec stejně musíme bance splatit celou půjčku včetně dohodnuté výše úroků. Stejný princip platí i pro „ďáblův kredit“.

Satan vždy žádá za svou pomoc nějakou cenu, ale ne všichni ji musí zaplatit stejným způsobem. Cena může být různá:

změna charakteru, duševní deprese, sklony k perverzi, různé návyky, organické onemocnění, posedlost, problémy s vírou atd.

Každý platí jinou cenu

Požadovaná cena se může případ od případu lišit. Je celá řada problémů, které se u každého projeví jiným způsobem. Často se vyskytují   kombinace negativních projevů. Každá situace je jiná. A přesto i toto smutné téma obsahuje východisko: Ježíš Kristus může každého osvobodit od jakýchkoliv okultních problémů.

Změny charakteru

Tvrdohlavost  

 Důsledkem pověry nebo okultní činnosti může být mimo jiné i stav, který bychom mohli nazvat „tvrdohlavostí“. Takovému člověku nemůže nikdo poradit. Odmítá každý rozumný argument. Jako by si zvolil za svoje heslo: „Hlavou proti zdi!“ Tito lidé velmi trpí. Někdy jen svému nejdůvěrnějšímu příteli přiznají: „Moje tvrdohlavost mě zničí!“

Jedna věřící žena, která se v mládí zabývala „hýbáním stolku“ a vykládáním karet, trpěla extrémní tvrdohlavostí. Neexistovalo téměř nic, co by ji obměkčilo. Sama o sobě řekla: „Mám srdce z kamene a velmi tím trpím!“

Pesimismus    

 Znal jsem muže, který se začal intenzivně zabývat zvěrokruhem a podrobné studoval horoskopy. Očividně se stal necitlivým a pesi­mistickým. Jen s velkými potížemi navazoval kontakt s druhými lidmi.

Hádavost       

 Jistá žena vykládala karty a zabývala se věštěním. Se svými příbuznými a známými žila v neustálých hádkách. Hádky se doslova staly obsahem jejího života.

Nesmířlivost    

Jiným projevem okultního zatížení může být nesmířlivost. I když jsou tito lidé ve svém stavu nešťastní, nemohou se s nikým smířit. Nemají sílu požádat o odpuštění ani odpustit. Znal jsem ženu, která mi řekla: „Já se ani nechci smířit!“

Mrhání penězi           

Chamtivost nebo nekontrolované mrhání penězi může být rovněž projevem okultního zatížení, které   ztěžuje určitým lidem život a které i oni sami pociťují jako velkou zátěž.

Hněv            

Někdo se nad každou maličkostí hned rozčiluje. Je možné, že to je právě jeho dluh, který musí splácet. Jsou lidé, kteří se dostávají z jednoho návalu hněvu do druhého. I když si někdo myslí, že to je součást jeho povahy, určité to není normální chování.

Znal jsem ženu, kterou v dětství nechali rodiče „zaříkat“. Dnes je dobrou křesťankou. Dříve se však nad každou maličkostí nesmírně rozčilovala. Svou povahou velmi trpěla. Teprve když přijala do svého srdce Pána Ježíše, prožila úplné vysvobození i z této zátěže.

Prchlivost

Ke změně charakteru patří také prchlivost. Rozhodně to není vlastnost, kterou by nás na cestu životem vybavil Bůh. Prchliví lidé nám možná řeknou: „Tuto vlastnost jsem zdědil. Někdy jsem prostě prchlivý.“ Možná je to jakási omluva a ospravedlnění. Mluvím však o prchlivosti, které se chce dotyčný všemožně zbavit. Prchlivost totiž může být cenou, kterou musíme za cosi zaplatit. Přesto však není nutné, abychom se s touto zátěží trápili celý život. Bůh nám nabízí osvobození.

Jeden mladý a schopný muž byl nejen vášnivým kuřákem, ale byl také nápadně prchlivý. Sám se svých výbuchů prchlivosti a hněvu bál. Jeho matka na něm praktikovala celou řadu okultních zvyků. A to byl pravý zdroj jeho problémů. Také on mohl po čase vyznat: „Kdybych poznal Kristovu osvobozující sílu dříve, netrápil bych se tak dlouho. Děkuji Bohu, že mě osvobodil.“

Negativní změna charakteru

Změna charakteru, která pochází z okultních praktik, je vždy negativní. Boží protivník nám nabízí zdánlivě lákavou pomoc, ve skutečnosti nám však poslouží jen ke zlému. V každém případě platíme za satanovu pomoc vysokou cenu. Taková pomoc se nevyplatí. Bůh naší důvěru k němu naopak odměňuje tím, že nám nabízí skutečnou pomoc a božské osvobození od všeho, co by nám vnitřně uškodilo.

Duševní potíže

Deprese

V duševní oblasti hrají dnes deprese velkou roli. Existují nejrůznější deprese. Je to např. deprese z vyčerpanosti, deprese mnoha žen z jednotvárné práce v domácnosti, deprese žáků a stu­dentů, deprese jako nemoc z povolání. Jsou deprese, které vyvolává tzv. krize středního věku, přechod do důchodu atd.

Potřeba lékařské péče

Velmi časté jsou psychické poruchy a tzv. endogenní psychózy (endogenní – přicházející zevnitř), související se změnami na mozku. Deprese organického původu musí v každém případě léčit lékař.           Odpovídající terapie se může zavést až poté, když lékař zjistí diagnózu.

Trudomyslnost

Jsou však také deprese okultního původu. Z těch může vysvobodit pouze Bůh.          

Sebevražedné myšlenky

Sebevražedné myšlenky trápí mnoho lidí. Jistá žena se pomocí magických kouzel zbavila bradavic. Později, když utrpěla těžkou popáleninu, nechala si ji léčit opět pomocí okultismu. Od té doby se jí však  zmocňovaly  sebevražedné  myšlenky  a stálý  pocit strachu. Kdykoli spatřila nůž, cítila nutkání použít ho jako sebevražedný nástroj. Vždy ji napadlo: „Vezmi ten nůž a skonči se životem!“ Ani když se nechala pokřtít, nic se na jejich pocitech nezměnilo. Teprve když se vědomě odevzdala Ježíši a osvobodila se od konkrétního hříchu, cítila se dobře. Začal pro ni doslova nový život.

Strach          

Podobnou zátěží mohou být nevysvětlitelné úzkostné stavy. Takoví lidé se většinou bojí tmy, samoty, často je zalévá pot a mívají pocit přítomnosti kohosi neviditelného. V noci je pronásledují děsivé sny.

Utkvělé představy, stihomam          

K duševním onemocněním patří také utkvělé představy. Může se to projevovat pocitem stálého pronásledování nebo i jiným komplexem. Někteří postižení např. trpí „komplexem mytí“. Myjí si sedmdesátkrát denně ruce, aniž by je měli špinavé.

Jistá žena, která pravidelně navštěvovala věštkyni a nechala si vykládat karty, trpěla „komplexem vší“. Byla přesvědčena, že má ve vlasech vši a několikrát denně si musela mýt vlasy, aby měla pocit čistoty. Přitom po vších nebylo samozřejmě ani stopy. Nicméně všechny pokusy přesvědčit ji, že žádné vši nemá, byly marné.

Přecitlivělost 

Bůh nás pro život vybavuje zdravou mírou citlivosti. Jsou ovšem  lidé, kteří trpí přecitlivělostí. Když např. někdo nezvolí správné slovo, cítí se hned napadeni. Začnou proti své přecitlivělosti bojovat a někdy jim to trvá několik dní, než znovu docílí určité duševní rovnováhy. Při nejbližší příležitosti se však nějakou úplnou maličkosti cítí opět silně uraženi. A tak se nemohou z této chorobné přecitlivělosti dostat – ledaže by je osvobodil sám Bůh.

Netrpělivost a neovladatelnost   

Další duševní  škody  se mohou projevovat v netrpělivosti a neovladatelnosti. Jedna matka si stěžovala: „Chtěla bych být tou nejlepší matkou, ale někdy mé to přepadne – ztratím trpělivost, přestanu se ovládat a začnu děti mlátit hlava nehlava. Vždycky, když takhle vypěním, sama nevím, co se se mnou děje. Potom je mi všeho strašně líto!“ – Nezvládnutelná netrpělivost a neovladatelnost jsou ďábelské ceny za to, že nám někdy poskytl pomoc. Ovšem i v takových případech může Bůh pomoci.

Účet je vysoký          

Mnozí mi řekli: „Kdybychom věděli, o jakou vysokou cenu se jedná, nikdy bychom takovou pomoc nehledali. Teď trpíme více než předtím.“ Taková je skutečnost. Můžeme hledat pomoc u Božího protivníka, ale účet, který nám pak vystaví, je velmi vysoký. Musíme ho splácet tak dlouho, dokud satanem vystavený účet Ježíš nezruší.

Perverzita

Sexualita je Boží dar

Sexualita je dar, který jsme dostali od Boha. Bible o tom říká:

„A Bůh jim požehnal a řekl jim: ‚Ploďte a množte se a naplňte zemi…'“ (lMoj 1,28)

Zvrhlost způsobuje problémy

Sexuální pud je Boží dar. Jestliže se však zvrhne, pak se z daru daného člověku pro radost a požehnání stává obrovské zlo. Tzv. „sexuální osvobození“ ukazuje stále ve větší míře své stinné stránky. Neomezená touha po rozkoši člověka stále více zotročuje. Vyvolává neukojitelný hlad po rozmarném životě, po neustálém sebeuspokojování – a to dokonce i v manželství, projevuje se zvrhlostí atd. To vše způsobuje mnoho problémů, o kterých často nemají tušení ani nejbližší příbuzní.

Setkal jsem se s mladou ženou, matkou dvou dětí, která nedokázala zvládnout svůj pohlavní půd. Byla vdaná, ale přitom měla stále milence. Byl jsem šokován, když mi řekla: „Můj manžel mi nestačí! Potřebuji ještě další muže. Jsem prostě tak stavěna.“ Přemýšlel jsem o tom, co by mohlo být příčinou jejího abnormálního chování. Mezi jiným jsem se jí zeptal: „Co si myslíte o vykládání z karet?“ Okamžitě odpověděla: „Ano, chcete se něco dovědět? Mohu Vám je hned vyložit!“ Z rozhovoru dále vyplynulo, že se zabývala ještě jinými okultními praktikami, a kromě toho byla silně pověrčivá. Hned mi bylo jasné, proč ta žena nemohla zvládnout svůj sexuální pud. Prosté se u ní zvrhl. Za pomoc, kterou přijala od satana, platila vysokou cenu v sexuální oblasti.

Jistý úředník se mi jednou svěřil, že nemůže zvládnout svou sexualitu. Nemohl se zbavit touhy po pornografických časopisech. Z rozhovoru pak vyplynulo, že se intenzívně zabýval astrologií a sestavováním horoskopů. Dal jsem mu svou brožuru „Kouzlo pověry“ a poprosil jsem ho, aby mi řekl své mínění o jejím obsahu.

Když jsem ho po týdnu znovu potkal, radostně mi řekl: „Poznal jsem, že podle bible je astrologie hříchem. Rozhodl jsem se pro osvobození, jak o tom mluví vaše knížka. Všechny své hříchy jsem nahlas vyznal Ježíši, úplně jsem mu odevzdal svůj život a sa­tanovi jsem dal výpověď. Příklady modliteb, které jsou v té knížce, mi velmi pomohly.

Také jsem prosil Ježíše, aby mi pomohl ovládat můj sexuální pud, a musím vyznat, že mne vyslyšel. Už s tím nemám problémy. Vyznal jsem mu také, že můj myšlenkový svět je totálně nakažen zhoubnou pornografií. Prosil jsem ho, aby mě osvobodil od jedovaté fantazie. Všechny pornografické časopisy a veškerou astrologickou literaturu, také všechny podklady pro horoskopy jsem spálil, aby se nedostaly do rukou někoho jiného a nebyly příčinou nových problémů. Jsem velmi vděčný a šťastný, že jsem v Ježíši Kristu konečně našel pomoc a osvobození.  

Škodlivé mlčení

Perverzita se projevuje především v oblasti sexu. Dnes se o něm mluví velmi mnoho. Kdo však má problémy se svým vlastním sexuální pudem, ten se o tom jen málokdy odváží mluvit s někým  jiným, protože se za sebe stydí. Proč s tím nepřijdeme k Bohu?

Bůh daruje zdravé chování    

  Pokud máte v této oblasti nějaké problémy, pak věřte, že jich můžete být zbaveni. Bůh v žádném případě nezruší váš pud; vždyť je to přece jeho dar. Může vám však pomoci, aby nepřirozený nebo zvrhlý pohlavní pud byl uzdraven. Nemusíte žít dále ve vnitřním napětí. Když vám Bůh pomůže, můžete konečně žít tak, jak jste si přáli.

Perverzita pudů se může projevovat také v násilí nebo přímo v ra­dosti ze smrti. Stále znovu slyšíme zprávy o nových šílencích a násilnících.

Vnitřní hlas 

Někteří vrazi přiznali, že svůj čin vykonali na příkaz jakéhosi vnitřního hlasu, který je nabádal k zabití. Jsou i takoví, co zdůvodňují své chování okolností, že propadli „vůni krve“. Sem rovněž patří tzv. rituální vraždy. V pozadí těchto politování hodných lidí jsou určitě okultní vztahy, které se v extrémních případech takto projevují.

Kleptománie    

Jinou zvrhlostí je kleptománie – chorobný a neovladatelný pud něco ukrást. Setkal jsem se s mladým mužem, který byl stále hnán jakousi vnitřní silou, aby něco ukradl. Sotva uběhl den, aby někde něco neodcizil. Své chování si nedovedl vysvětlit. Také u něho se ukázalo, že se zabýval okultními věcmi.

Náklonnost k závislosti

Za jiné následky okultních praktik lze považovat náchylnost, která je někdy až chorobná (mánie).

Alkoholismus 

Znal jsem lidi, kteří ve svém domě přechovávali jako vzácnost „Šestou a sedmou knihu Mojžíšovou“, která je ve skutečnosti satanskou knihou kouzel. V tomto domě panoval neustále neklid a hádky, protože otec a jeho tři synové propadli alkoholu. Manželce a matce tento stav přinášel nepopsatelné utrpení. Otec se doslova upil k smrti.

Závislost na nikotinu

Jiný  muž si jednou  nechal  zastavit krvácení magickým zaříkáváním. Nato se stal otrokem nikotinu. Všechny odnaučovací   pokusy byly neúspěšné. Nakonec se rozhodl pro osvobození Ježíšem Kristem. Tak se zbavil kuřácké vášně doslova přes noc.

Alkohol – droga č. 1

Mluvíme-li o sklonu k  chorobné závislosti, musíme se zmínit o alkoholu jako o droze č. 1. Předpokládá se, že ve Spolkové republice Německo je asi 1,5-2 milióny lidí závislých na alkoholu. Když uvážíme rodinné příslušníky, kteří jsou rovněž vtaženi do společného utrpení, pak musíme připočíst dalších 6 – 8 miliónů lidí, kterých se problém alkoholu týká.

Nebezpečné drogy

Je tragické, že konzumace drog stále stoupá. Nejznámějšími přírodními drogami jsou hašiš, marihuana, heroin, kokain; k chemickým drogám patří LSD, meskalin aj.

Nevyplatí se to

To, co platí o alkoholu, platí dvojnásob o drogách. „Sklenice“ nebo droga je většinou silnější než člověk. Závislost na nich se dostaví rychleji, než člověk počítal a než je ochoten si přiznat. Má příbuzná          použila jednou LSD, protože to chtěla pouze zkusit. Pod vlivem této drogy pak měla hrozný „sen“ a dodnes trpí na důsledky tohoto nerozumného kroku, přestože už uplynulo několik let.

Bůh pomáhá

Díky Bohu za to, že může zrušit závislost na drogách i na čemkoli jiném. Již mnoho narkomanů – a k nim patří na prvním místě alkoholici, s Boží pomocí zažilo velkolepé osvobození.

Máte-li jakékoliv problémy tohoto druhu, spojte se s někým, kdo by vám mohl odborně pomoci, nejlépe s nejbližší poradnou pro lidi s drogovou závislostí. Pokud znáte nějakého dobrého duchovního, svěřte se mu. Může vám ukázat, jakým způsobem vás od závislosti osvobodí Ježíš Kristus.

Závislosti plné problémů

Mezi zvrhlé pudy patří také neovladatelná chuť k jídlu, hráčská       vášeň apod. Pokud je příčinou váš někdejší kontakt s okultismem, může vám Ježíš pomoci.                              

Organická poškození

Tělesné potíže

K důsledkům okultismu mohou patřit i organické změny. Chronická onemocnění kůže, hlavy, nervů a srdce mohou mít svou pravou příčinu v okultních praktikách. Jestliže je to tak, může v takových               případech Ježíš Kristus pomoci daleko lépe než ta nejlepší lékařská péče.

Migréna

Jistá mladá žena trpěla řadu let migrénou. Všechny lékařské pokusy  o uzdravení  byly marné. Během jednoho pastoračního rozhovoru se mi svěřila, že před časem, před několika roky, si nechala vyložit karty. A přiznala se, že migrénou trpí právě od té doby. Když zjistila, co je příčinou jejích potíží, okamžitě si přála, aby jí Ježíš osvobodil. Boží pomoc okusila doslova ze dne na den.

Zvláštní tajemné jevy

Tam, kde se konaly spiritistické seance nebo se navazoval kontakt s duchy, objevují se často různé strašidelné úkazy, jako např. hlasité klepání, lomoz a jiné prapodivné zvuky. Předměty v pokoji se začnou pohybovat, jakoby je přemisťoval někdo neviditelny, odsouvá se nábytek, otevírají se dveře atd.

Je pochopitelné, že obyvatelům to nahání strach a hrůzu, protože většinou ani netuší, že jejich předchůdci v onom domě praktikovali spiritismus nebo okultismus. I zde opakuji: Ježíš je schopen dát trvalý klid i v těchto případech a strašidelné jevy zmizí.

Jedna mladá dívka mi vyprávěla, jak se přidala k určité skupině mladých lidí, kteří spolu denně studovali „Šestou a sedmou knihu Mojžíšovu“ a její rady uplatňovali v životě. Dostala se tak do oblasti magie a spiritismu. Když ve skupině docházelo stále častěji k záhadným nehodám, raději knihu odložili. Líčila mi, jak později ve svém pokoji slýchávala nevysvětlitelné klepání, škrabání a cizí kroky. Některé předměty létaly vzduchem, z ničeho nic se otevíraly dveře skříní a často cítili příliv chladného vzduchu, ačkoli byly dveře i okna zavřené.

Strašidelné jevy zmizely teprve tehdy, když dívka svěřila svůj život Ježíši a vzdala se všech okultních zvyků. Když ji od toho nepříjemného pouta Ježíš Kristus osvobodil, stala se radostnou křesťankou. Dodnes ráda vypráví druhým, jak velmi jí Ježíš pomohl.

Posedlost

Posedlost je stav, kdy je člověk vystaven silnému vlivu satana a kdy démon člověka plně ovládá.

Bible podává zprávy o tom, jak Ježíš kdysi vyháněl zlé duchy a osvobozoval všechny, kdo byli posedlí ďáblem. Tento jev ani dnes nevymizel a stále je možné setkat se s lidmi, kteří jsou ovládáni démonickými silami. Můžeme si však oddechnout! Ježíš Kristus je i v naší době stále ještě vítězem nad démony, a tedy také nad posedlostí. Když Ježíš svému protivníku přikáže, musí satan ustoupit a zotročený člověk je osvobozen, posedlost ustoupí.

Když se někdo nechá naplnit Božím Duchem, začíná pro něj nový, svobodný život.

Potíže s vírou

Nevěra

Nevěra je jedna z nejsmutnějších kapitol. Když si satan vybere tuto cenu, projeví zde plně sílu své osobnosti a záludnost svého  charakteru. Jestliže člověk ztratí víru v Ježíše Krista, je prakticky odříznut od jediné pomoci, která ho může osvobodit. Nevěra se stává často největším problémem, do kterého satan člověka zavleče. Mnozí lidé však tento stav nepokládají za nějakou chorobu. Naopak -jsou na sebe ještě pyšní.

Pochybnost

Sem patří i pochybnosti. Kdo jimi trpí, má přirozeně velké potíže s vírou. V takovém případě zpochybňuje jakékoliv zásady, zvláště ty, které mají nějaký vztah ke křesťanské víře. Takto postiženy člověk má vůči každé biblické výpovědi výhrady a „dětskou víru“ považuje za něco zpátečnického.

Jsou dva druhy pochybovačů. První se ve zpochybňování přímo vyžívají a jejich heslem je: „Pochybovat vždy a všude!“ Patříte-li k této skupině, Bůh vám vaši radost z pochybování nebude brát. Ve svém pesimismu se můžete radovat, jak dlouho chcete.

Pokud však patříte k lidem, kteří se pochybnostmi trápí, pak vězte, že Ježíš Kristus vás může osvobodit. Jednou se dočkáte,že budete moci opět upřímně věřit, aniž byste ke své víře museli přidávat otazníky.

Fanatismus

Možná máte sklon k posměvačství, anebo jste přesvědčeni o své spravedlivosti. Pak vám musím připomenout, že duchovní pýcha, fanatismus a vnitřní rozervanost patří k cenám, které způsobují              obrovské potíže víry.

Zvláštní změna nálady

Možná jste už zažili podobnou situaci: Při běžném rozhovoru jste zavedli řeč na náboženské téma a vyprávěli jste třeba o Boží lásce, o tom, co jste s Bohem prožili a jak vám pomohl. Najednou jste však         měli pocit, že váš partner je jakoby nepřítomný. Cítili jste, jak zjevně myslí na jiné věci a vůbec není soustředěný na to, co mu vyprávíte. Jakoby mezi vás spadla „železná opona“. Možná, že jste se divili, co je příčinou takové náhlé změny nálady.

Vzpomínám si najeden osobní zážitek: Při své návštěvě v Chicagu jsem se u příbuzných seznámil s jedním milým manželským párem. Byli to jugoslávští Němci, kteří se před mnoha lety vystěhovali do Kanady. Prodali velkou farmu a žili už v důchodu. Mluvili o svém životě a já jsem je rád poslouchal. Byli to velmi milí a hodní lidé a já jsem si jich vážil.

Rozhovor se protáhl do pozdních hodin. Byl čas jít spát, a tak jsem se otázal, jestli bych dříve, než si půjdeme lehnout, mohl ještě přečíst jeden text z bible a pomodlit se. V té chvíli jsem měl najednou pocit, že mezi nás spadla „železná opona“. Oba jakoby oněměli. Ten muž se nepřítomně díval do jednoho kouta a jeho žena do druhého. Nastalo mlčení. Poznal jsem, že ti manželé se najednou necítí dobře. Pomodlil jsem se a šli jsme spát. Já jsem však neměl klid. Zajímalo mě, co bylo příčinou jejich zvláštního chování.

Druhý den ráno jsem se u snídaně zeptal, zda jsou v Kanadě také rozšířeny pověry. Řekli, že ne. Chtěl jsem vědět, zda se tam také setkali s používáním virgule. Starý farmář přisvědčil: ‚Tou jsme si pomohli vždy, když jsme hledali vodu pro naše pole. V prérii nemůžete bez vody nic pěstovat. Virgule nám hledání vody velmi ulehčila.“

A pak se přidala i jeho žena: „Představte si, měla jsem hodně bradavic. A tu mi někdo poradil, jak se jich mohu zbavit. Byl to zvláštní recept, ale pomohl. Podívejte, už žádné nemám.“ Ukázala mi ruce, a skutečně na nich nebyla ani jedna bradavice.

„Ten recept pomohl třeba i při bolestech zubů. K zubaři bychom museli jet asi 100 km. Během žní jsme však na to neměli čas. Ale soused znal jednu magickou formuli. A ten člověk nám skutečně velmi pomohl.“ – Hned mi bylo jasné, jakým způsobem a jak často tito lidé využívali satanovu pomoc, aniž si to uvědomovali. Pochopil jsem, proč nebyli oslovitelní ve věcech víry. Spláceli vysokou cenu za své okultní praktiky. To jsem zažil před mnoha lety. Od té doby jsem se za oba manžele často modlil, aby také oni našli cestu k osvobození a Ježíš jim mohl otevřít srdce pro božské věci.

„Duch spánku“

K problémům víry patří také „duch spánku“, který se člověka  zmocní ve chvíli, kdy má naslouchat Božímu slovu. Jeden muž, který ve svém mládí navštěvoval věštce a zabýval se magií, se stal přesvědčeným křesťanem. Přesto bylo zvláštní, že vždycky při kázání nebo biblickém rozhovoru se najednou cítil unavený a usnul. I když byl dostatečně vyspalý, při kázání nebo čtení z Bible ho pokaždé přepadla únava.

Odpor vůči Bohu      

Potíže s vírou se často projevují vnitřním odporem vůči Bohu, Bibli a křesťanské víře. Dotyční lidé zpravidla neznají ani příčiny ani souvislosti.

Jeden mladý zdravotník se delší dobu zabýval biblickým učením. Od našeho seznámení jsme spolu několikrát hovořili o tom, co všechno Bůh nabízí člověku. Když se však měl rozhodnout, zda přijme Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele a zda mu odevzdá svůj život, měl jeden problém. Řekl mi: „Jsem přesvědčen, že bible obsahuje Boží pravdu. Věřím, že Ježíš Kristus, Boží Syn, zemřel, byl pohřben a vstal z mrtvých. Vím, že Ježíš žije! Vím, že mi Ježíš nabízí to nejlepší. Ježíš mě miluje, jsem o tom přesvědčen. Měl bych mu odevzdat svůj život. Stačilo by, kdybych řekl: ‚Zde jsem, chci Ti patřit. Vstup do mého života!‘ – Ale nemohu. Rozumově s Boží nabídkou plně souhlasím, ale něco mi brání, abych ten krok udělal. Cítím silný vnitřní odpor. Nemohu se jednoduše rozhodnout, ačkoliv vím, že by to bylo mé nejlepší životní rozhodnutí. Jsem velmi nešťastný, něco mě vsak uvnitř drží.“

Moje domněnka, že se zde může jednat o okultní zátěž, se potvrdila v další části rozhovoru. Vyprávěl mi, že jeho otec nechal na svém hospodářství vrtat studnu. Aby měl jistotu, že bude vrtat na správném místě, pozval si proutkaře, který měl najít nejsilnější pramen. Při této příležitosti se i on sám naučil zacházet s virgulí. A později se ještě obrátil na věštce a nechal si od něj radit.

Když jsem mu naznačil, že právě to může být příčinou jeho vnitřní rozpolcenosti, byl udiven. Požádal jsem ho, aby si přečetl mou knížku „Kouzlo pověry“. Když jsme se opět setkali, komentoval její obsah slovy: „Četl jsem tu vaši knížku, ale nesdílím váš názor, že využívání okultních možností má takové následky. Vidím ty věci jinak. Používání virgule a spolupráci s věštcem nepokládám za nic závadného. Já si o tom nemyslím prostě vůbec nic.“

Vážné důsledky

Satanovu pomoc můžete využívat, aniž o tom víte a aniž byste s tím vědomě souhlasili. Satan to však pokládá za projev souhlasu, že si vás na oplátku může k sobě připoutat. Boží protivník také ví, že Ježíš Kristus může z jeho závislosti vysvobodit každého, kdo o to projeví zájem. Tomu se ovšem snaží zabránit a tak dělá co může, aby nám Boží věci zprotivil nebo alespoň potlačil náš zájem. Neschopnost věřit má často tuto příčinu, i když si to postižený nepřipouští.

Nutnost modlitby

Onen zdravotník mi sdělil, že o další rozhovory o víře už nemá zájem, protože k těm věcem cítí odpor. Kdykoli na něj myslím, modlím se za něho. Pokud člověk žije, může Bůh vstoupit do jeho života a vytlačit satanovu moc, takže se přece jen může ještě rozhodnout pro Ježíše. Jsem rád, že se za takové lidi mohu modlit. Věřím, že Pán Bůh je může zasáhnout.

Lidé, kteří cestou spiritismu navázali kontakt se zemřelými, se také ocitají v oblasti satanovy moci. Proto je tak často jejich rozhodování pro Krista spojeno s nemalými potížemi.

Boží varování před spiritismem

Boží varování je jasné a měli bychom ho brát vážně:

„Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědmy a neznečišťujte se jimi. Já jsem Hospodin, váš Bůh“ (3 Moj 19,31)

„Kdyby se někdo uchyloval k duchům zemřelých a k vědmám, aby s nimi smilnil, proti takovému se obrátím a vyobcuji jej ze společenství jeho lidu“ (3 Moj 20,6)

„Muž či žena, v nichž by byl duch zemřelých nebo i duch věštecký, musejí zemřít“ (3 Moj 20,27)

Bůh zakazuje doptávání se mrtvých

„Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každý, kdo činí tyto věci, se Hospodinu hnusí“ (5 Moj 18,10-12)

„Řeknou vám: ‚Dotazujte se duchů zemřelých a jasnovidců, kteří sípají a mumlají.‘ Což se lid nemá dotazovat svého Boha ? Na živé se má ptát mrtvých ? K zákonu a svědectví! Což oni neříkají takové slovo, ze mu z něho nevzejde jitřní záře?“ (Iz 8,19.20)

Comments are closed.