Nech Tvoj DUCH preteká…

Nech Tvoj DUCH preteká ako rieka mohutná . . .
… a rany uzdraví ako rieka mohutná …
… a bolesť odplaví ako rieka mohutná …
… POKOJOM naplní ako rieka mohutná …

Nech zaznie hymna chvál ako rieka mohutná . . .

Comments are closed.