Nekonečná láska

Skôr než uzrel som svet, ty spieval si nado mnou
Vždy si bol ku mne tak láskavý
Skôr než dýchať som smel, vdýchol si život svoj
Vždy si bol ku mne tak láskavý
Skôr než tvojim som bol, o mňa si zápasil
Vždy si bol ku mne tak láskavý
Keď slabý som bol, ty za mňa si zaplatil
Vždy si bol ku mne tak láskavý

Comments are closed.