Nežne zlomený

Ku krížu dvíham zrak, ku krížu viniem sa
Pijem z hĺbky Tvojich rán, dielo kríža vyspievam
Na ňom Spasiteľ môj, bitý, týraný
V Ňom Boh Láska je a spravodlivý

R:Z kríža Tvoj hlas volá ma, pozýva na kolená
Viac ja nemám slov, sa celý strácam
V Tvojej láske, čo nežne láme ma

Aký vzácny dar, život, ktorý mám
Ten, čo Kristus sám skrze kríž mi daroval
Zo smrti k životu si ma povolal
Nie je viac už Tvoj hnev
Ježišov kríž zmieril ma

R: Z kríža Tvoj hlas volá ma, pozýva na kolená
Viac ja nemám slov, sa celý strácam
V Tvojej láske, čo nežne láme (2x) ma

Aký vzácny dar, život, ktorý mám
Ten, čo Kristus sám skrze kríž mi daroval
Zo smrti k životu si ma povolal
Nie je viac už Tvoj hnev
Ježišov kríž zmieril ma

R: Z kríža Tvoj hlas volá ma, pozýva na kolená
Viac ja nemám slov, sa celý strácam
V Tvojej láske, čo nežne láme (2x)

V úžase z kríža vyznať chcem
Jak úžasná spásna láska a veľká Tvoja vernosť je

R: Z kríža Tvoj hlas volá ma, pozýva na kolená
Viac ja nemám slov, sa celý strácam
V Tvojej láske, čo nežne láme

V úžase z kríža vyznať chcem
Jak úžasná spásna láska a veľká Tvoja vernosť je.

Comments are closed.